Změna stravování od 1. 2. 2018

Bližší informace: www.sokorest.cz

  • Peníze z konta žáka u aktuálního dodavatele obědů SCOLARESTu není možné převést na nové konto žáka u budoucího dodavatele SOKORESTu.
  • Nevyčerpané finanční prostředky u Scolarestu budou vráceny na účet na základě písemné žádosti (viz formulář níže).
  • Po odevzdání přihlášky u Sokorestu je možné konto žáka nabít převodem či hotovostí (viz formulář níže).