Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia

Platnost projektu
01.03.2011 - 29.06.2012
Finanční dotace
2 803 881.78 Kč
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu