Cambridgeské zkoušky na SPŠ Ostrov

Cambridgeské zkoušky na SPŠ Ostrov

Aktuálně se 27 studentů SPŠ Ostrov raduje ze získání certifikátu o úspěšném složení mezinárodních zkoušek z angličtiny tzv. Cambridgeských zkoušek, které měli možnost skládat na své alma mater dne 16. prosince 2023. Zkoušky se na škole konaly již potřetí, přičemž v roce 2022 se SPŠ stala i oficiálním přípravným centrem „Cambridge English Preparation Centre“. Vedení školy si velmi cení rostoucího zájmu studentů o tento typ prověřování znalostí, neboť testy zaručují objektivní a odborné vyhodnocení úrovně angličtiny. „Výsledky byly letos opět velmi potěšující. Ke zkouškám se přihlásilo celkem 27 studentů z druhých až čtvrtých ročníků. Pět studentů dosáhlo maximální možnou úroveň C2 – Proficiency, což je doklad nejvyšší jazykové úrovně, šest studentů uspělo na úrovni C1 – Advanced, která garantuje velmi pokročilé znalosti a dovednosti, dvanáct studentů získalo certifikát First úrovně B2 a čtyři studenti dosáhli na úroveň B1  – Preliminary. Všichni zúčastnění tedy splnili podmínku uznání profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka a v případě zájmu mohou o uznání zkoušky požádat. Zájem studentů o složení mezinárodních zkoušek a následná úspěšnost svědčí o tom, že angličtina je na naší škole vyučována a prezentována na vysoké úrovni a studenti od nás odcházejí na vysoké školy i do života dobře jazykově vybaveni,“ uzavírá své hodnocení aktuálních výsledků Mgr. Dominika Bílková.

SPŠ Ostrov považuje výuku jazyků za stejně důležitou jako výuku odborných předmětů, angličtináři i němčináři podporují a motivují své studenty ke studiu jazyka různými formami – návštěva cizojazyčných divadelních představení, účast na výukových projektech v jazykových institutech, jazykové či odborné exkurze v zahraničí, účast v různých typech soutěží a v neposlední řadě i využití programu Erasmus. O efektivnosti dlouhodobé strategie jazykářů svědčí i několikaletá úspěšná reprezentace studentů např. v mezinárodní online soutěži Best in English, kdy již několik let SPŠ vede v krajském žebříčku odborných škol, přičemž výsledky jejích studentů jsou srovnatelné s gymnazisty a jedinci se prosazují i v rámci republikového žebříčku. V posledním ročníku soutěže 24 průmyslováků v konkurenci 24 343 studentů 702 středních škol z 34 zemí obsadilo v celkovém pořadí 175. příčku a nejlepším angličtinářem školy se již podruhé stal Martin Kovač.

„Růst popularity cizích jazyků u studentů odráží i nárůst zájmu o maturitní zkoušku z jazyka, který rok od roku roste. S potěšením konstatuji, že nejen v rámci školy, ale i dalších srovnání dosahují maturanti jazykáři nadprůměrné úspěšnosti. My jsme rádi, že naše snažení a nápady přinášejí výsledky, ale i sami studenti přiznávají, že bez kvalitní jazykové průpravy by se jejich profesní i studijní možnosti výrazně zúžily“ uzavírá Alena Vostřelová, předsedkyně předmětové komise anglického jazyka a garantka projektů Erasmus.