Archiv - maturitní zkoušky

2022/2023

Společná část

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

 • zkouška z českého jazyka a literatury
 • zkouška z cizího jazyka nebo z matematiky
 • nepovinná zkouška z cizího jazyka, matematiky a matematiky rozšiřující (žák se může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám)

Profilová část


Český jazyk a literatura

 • písemná práce z českého jazyka a literatury
 • ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení vlastního seznamu literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. 2023.


Cizí jazyk – německý nebo anglický jazyk

 • písemná práce z cizího jazyka
 • ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Kriteria hodnocení

Autotronik728.15 KB | pdf
Elektrotechnika667.06 KB | pdf
Strojírenství950.78 KB | pdf

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Silnoproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01

2021/2022

Společná část

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

 • zkouška z českého jazyka a literatury
 • zkouška z cizího jazyka nebo z matematiky
 • nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující

Profilová část


Český jazyk a literatura

 • písemná práce z českého jazyka a literatury
 • ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení vlastního seznamu literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. 2022.


Cizí jazyk – německý nebo anglický jazyk

 • písemná práce z cizího jazyka
 • ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Stanovení způsobu záznamu textu maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka


Kriteria hodnocení

Autotronik478.8 KB | pdf
Elektrotechnika526.47 KB | pdf
Strojírenství531.5 KB | pdf

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01

2020/2021

Společná část

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

 • zkouška z českého jazyka a literatury
 • zkouška z cizího jazyka nebo z matematiky
 • nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující

Profilová část


Český jazyk a literatura

 • písemná práce z českého jazyka a literatury
 • ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení vlastního seznamu literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. 2021.


Cizí jazyk – německý nebo anglický jazyk

 • písemná práce z cizího jazyka
 • ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Kriteria hodnocení

Autotronik830.19 KB | pdf
Elektrotechnika683.24 KB | pdf
Strojírenství877.23 KB | pdf
Technické lyceum798.29 KB | pdf

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Silnoproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika (dálkové studium)

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01

2019/2020

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh – cizí jazyk

Profilová část

Kritéria hodnocení

Autotronik575.41 KB | pdf
Elektrotechnika509.05 KB | pdf
Strojírenství719.8 KB | pdf
Technické lyceum561.27 KB | pdf

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Silnoproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika

2018/2019

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Povolené pomůcky

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh – cizí jazyk

Anglický jazyk4.33 MB | pdf
Německý jazyk3.38 MB | pdf

Profilová část

Kriteria hodnocení

Autotronik443.35 KB | pdf
Elektrotechnika2.72 MB | pdf
Strojírenství3.77 MB | pdf
Technické lyceum3.81 MB | pdf

2017/2018

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh – cizí jazyk

Anglický jazyk255.15 KB | pdf
Německý jazyk173.68 KB | pdf

Profilová část

Kriteria hodnocení

2016/2017

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh – cizí jazyk

Anglický jazyk994.58 KB | pdf
Německý jazyk658.22 KB | pdf

Profilová část

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Silnoproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika

2015/2016

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Zkouška z anglického jazyka – ústní část

Zkouška z německého jazyka – ústní část

Autotronik142.61 KB | pdf
Elektrotechnika142.78 KB | pdf
Strojírenství141.64 KB | pdf
Technické lyceum142.79 KB | pdf

Profilová část

2014/2015

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Zkouška z anglického jazyka – ústní část

Autotronik150.29 KB | pdf
Elektrotechnika149.97 KB | pdf
Strojírenství149.29 KB | pdf
Technické lyceum149.91 KB | pdf

Zkouška z německého jazyka – ústní část

Autotronik142.59 KB | pdf
Elektrotechnika142.83 KB | pdf
Strojírenství141.62 KB | pdf
Technické lyceum142.46 KB | pdf

Profilová část

2013/2014

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Zkouška z anglického jazyka – ústní část

Autotronik147.27 KB | pdf
Dopravní prostředky150.41 KB | pdf
Elektrotechnika149.57 KB | pdf
Strojírenství149 KB | pdf
Technické lyceum149.62 KB | pdf

Zkouška z německého jazyka – ústní část

Autotronik142.28 KB | pdf
Dopravní prostředky142.42 KB | pdf
Elektrotechnika142.44 KB | pdf
Strojírenství141.31 KB | pdf
Technické lyceum141.75 KB | pdf

Profilová část

2012/2013

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh – cizí jazyk

Anglický jazyk987.3 KB | pdf
Německý jazyk1.15 MB | pdf

Profilová část