CISCO Networking Academy

Cisco Networking Academy (zkráceně Netacad) je vzdělávací instituce pro střední a vysoké školy, která zajišťuje inovativní a modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Cílem programu je přispět k přípravě studentů pro jejich budoucí profesní uplatnění v oboru IT.

Součástí Netacad systému je podporující e-learningově orientované vzdělávání, které umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích. Díky těmto on-line multimediálním studijním materiálům (curriculum), lze u studentů rozvinout jejich dovednosti (označované jako "IT and Networking skills") a tak získat nebo si udržet zaměstnání v perspektivním oboru. Program klade velký důraz na praktická cvičení (tzv. hands-on activities), kde studenti přímo aplikují naučené vědomosti. Studenti např. vyrábějí strukturovanou kabeláž, konfigurují směrovače, hledají problémy... a učí se týmové spolupráci. Absolvent programu Netacad je plně připraven okamžitě se zapojit v praxi.

Program v dnešní době obsahuje mnoho kurzů od základů IT a bezpečnosti, úvodu do programování, Linuxu až po klasické síťové kurzy CCNA a CCNP. Netacad tvoří systém podpory studia, který efektivně nahrazuje klasickou formu vzdělávání:

  • neomezený přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu přes portál na internetu dostupný 24/7,
  • systém průběžného testování znalostí pro podporu procesu vyhodnocení úspěšnosti osvojování obsahu. Režim zpřístupnění testů je řízen lektorem a studentům je umožněn přístup v daném čase prostřednictvím internetu,
  • praktické cvičení v laboratoři na reálných zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat cenné praktické zkušenosti,
  • individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia,
  • závěrečný test, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky,
  • úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco.

Naše škola se k programu Netacad připojila v roce 2019 a v současné době nabízí lektorem vedené tyto kurzy:

1. IT Essentials

Tento kurz je základním kurzem digitálních dovedností. Je zaměřen na základní znalosti v oblasti hardware, diagnostiku problémů s hardwarem a jejich řešení, dále na základní znalosti v konfiguraci používaných operačních systémů (jak desktopových, tak mobilních zařízení), chytrých telefonů, nositelných zařízení.

Kurz ve výuce používáme jako součást výuky v předmětu Technické vybavení.

2. CCNA – Introduction to Networks ITN

První z trojice základních síťařských kurzů, který je zaměřen na síťové architektury, modely, protokoly a síťové prvky, které propojují uživatele a zařízení v síti. Je zaměřen na IP protokoly jak verze 4, tak 6 a na pochopení dominantní technologie v LAN a MAN sítích – Ethernet. V tomto kurzu se student naučí základní konfiguraci CISCO switche a routeru.

Kurz ve výuce používáme jako součást výuky v předmětu Počítačové systémy a sítě.

3. CCNA – Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE)

Druhý kurz CCNA kurikula se zaměřuje na technologii přepínaného Ethernetu v malé a střední podnikové síti z pohledu zajištění redundance, bezpečnosti a rozšiřitelnosti sítí. Hlavní důraz je kladen na technologie VLAN a Spanning Tree. Student se naučí konfigurovat switche a routery CISCO s důrazem na bezpečnost a redundanci. Součástí kurzu je základní konfigurace WLAN.

Kurz ve výuce používáme jako součást výuky v předmětu Počítačové systémy a sítě.

4. CCNA – Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA)

Třetí a závěrečný kurz CCNA kurikula se zaměřuje na architekturu, zabezpečení a provoz enterprise sítí s důrazem na zajištění redundance v rozsáhlých podnikových nebo MAN a WAN sítích. Student se v kurzu naučí konfigurovat zařízení pro použití v rozsáhlých sítích, naučí se identifikovat bezpečnostní hrozby a proti těmto hrozbám se bránit.

Kurz ve výuce používáme jako součást výuky v předmětu Počítačové systémy a sítě.

CISCO logo