Školní jídelna

Sokorest logo

 

  • Zahájení výdeje obědů ve školním roce 2018/2019: 4. 9. 2018
  • Výdej obědů: 11.00–14.00 hodin

Důležité informace

  • jídla se předem neobjednávají, na výběr jsou 2 druhy polévek a 4 druhy hlavních jídel
  • cena za menu pro žáka: 26 Kč
  • aplikace webcare – veškeré pohyby na účtu (nabití/vybití konta, konzumace)
  • pro bezhotovostní odběr jídel a doplňkového zboží se používá čipová karta, která slouží také pro vstup do školy
  • po ukončení studia je třeba vyplnit formulář na vyplacení zůstatku na kontě žáka

Pro nové strávníky

  • je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat ve školní jídelně
  • platbu na konto je třeba provádět vždy na měsíc dopředu, částkou dle svého uvážení
  • konto lze doplnit převodním příkazem na účet společnosti: 117426283/0300, nezbytný je variabilní symbol – rodné číslo žáka (bez lomítka).

Vedoucí jídelny SPŠ Ostrov

Vedoucí provozu školních jídelen

Fotogalerie školní jídelna