Školní jídelna


Sokorest logo

 

  • Zahájení výdeje obědů ve školním roce 2023/2024: 4. 9. 2023
  • Výdej obědů: 11.00–14.00 hodin

 

Důležité informace

  • Jídla se předem neobjednávají, na výběr je jedna polévka a 4 druhy hlavních jídel.
  • Cena za menu pro žáka: 38 Kč
  • Aplikace webcare – veškeré pohyby na účtu (nabití/vybití konta, konzumace)
  • Pro bezhotovostní odběr jídel a doplňkového zboží se používá čipová karta, která slouží také pro vstup do školy.
  • Po ukončení studia je třeba vyplnit formulář na vyplacení zůstatku na kontě žáka do výše 50 Kč.

Pro nové strávníky

  • Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat ve školní jídelně.
  • Platbu na konto je třeba provádět vždy na měsíc dopředu, částkou dle svého uvážení.
  • Konto lze doplnit převodním příkazem na účet společnosti: 117426283/0300, nezbytný je variabilní symbol, který je vygenerovaný na přihlášce.

Vedoucí jídelny SPŠ Ostrov

Vedoucí provozu školních jídelen

Fotogalerie školní jídelna