Poznávací zájezdy do zahraničí

Výlety do anglicky mluvících zemí

Jednou za dva roky se snažíme našim studentům nabídnout možnost vycestovat do Velké Británie a poznat tak život v zemi, jejíž jazyk se ve škole učí. Mají jedinečnou možnost prokázat, jak se anglicky domluví v přirozeném prostředí. Ubytováni jsou v rodinách, tudíž angličtinu denně používají v běžné komunikaci.

Vzhledem k tomu, že jsme technickou školou, náš program je směřován do zajímavých technických muzeí nebo automobilových závodů. Tak jsme například navštívili rodinnou továrnu na výrobu automobilů Morgan. Tuto výrobu pak studenti mohli porovnat s plně automatizovanou výrobou v továrně Jaguar v Birminghamu. Podívali jsme se i do leteckého muzea Cossfords, kde studenti obdivovali velmi zachovalé exponáty např. z 2. světové války. Přidáváme i trochu sportu, takže naším cílem byly i fotbalové stadiony FC Chelsea v Londýně či FC Manchaster City v Manchestru.

A samozřejmě nevynecháme ani Londýn se všemi jeho pamětihodnostmi a ochutnávkou tradičního jídla Fish and Chips.

Výlety do německy mluvících zemí

Každý rok se snažíme dát žákům možnost poznat německé prostředí přímo na vlastní kůži i takovým způsobem, aby je to zároveň bavilo. Proto pro ně každý rok připravujeme několik výletů. Tak pravidelně navštěvujeme německé zábavní parky EuropaPark (www.europapark.de) a Heidepark (www.heidepark.de). Tyto výlety mají u žáků obrovské úspěchy.

Velmi kladné ohlasy má vždy také dvoudenní výlet do Berlína nebo Vídně, který se koná střídavě na konci školního roku. Studenti tak mají možnost osobně se seznámit s těmito úžasnými metropolemi.

Dalšími akcemi jsou odpolední výlety do aquaparků v nedalekém Marienbergu (www.aquamarien.de) nebo Geyeru (www.ana-mare.de) a návštěva vánočních trhů v Drážďanech.

Během všech výletů se snažíme nenásilnou formou žáky seznamovat s německými (evropskými) reáliemi, jiným stylem života atp. (formou různých soutěží a her), chceme v nich probudit zvídavost a zájem o jiné kultury. Po absolvování těchto akcí vždy od žáků požadujeme nějakou zpětnou vazbu – formou diskuzí, závěrečných prací, sepsáním zpráv či spoluvytvářením školní nástěnky.

2019/2020
Tradiční výjezd do Europaparku (více info na www.europapark.de), zábavního parku v Německu se spoustou horských drah a jiných atrakcí, se uskutečnil 4. října 2019 a jelo 61 žáků naší školy. Výlet se… více
2018/2019
Na přelomu dubna a května 2019 se uskutečnil čtyřdenní poznávací zájezd pro 40 studentů naší školy do SRN. Na začátku cesty jsme navštívili Porsche Lipsko, kde jsme se podívali přímo do výroby, do … více
2018/2019
5. října 2018 opět navštívilo 50 žáků naší školy druhý největší zábavní park v Německu – HEIDEPARK. Jak je patrné z fotek – babí léto nám přálo a všichni si výlet do zahraničí řádně užili… více
2017/2018
Na dvoudenní výlet do rakouského hlavního města vyrazili ve dnech 11. a 12. června 2018 žáci naší školy. Seznámili se s historií i současností bývalého hlavního města habsburské monarchie. Fotografie… více
2017/2018
Školní zájezd do Velké Británie 2018 Termín zájezdu: 3.–9. března 2018 3. 3. 2018 se žáci SPŠ Ostrov vydali spolu s žáky SPŠ Hradec Králové do Velké Británie. Přejeli přes… více
2017/2018
Ve čtvrtek 5. října 2017 se naši žáci pod patronátem Mgr. Marcela Biskupa vypravili již tradičně do zábavného parku v Německu. Atmosféru zachycuje pořízená fotodokumentace. :)
2014/2015
Výjezd 2015 se konal ve dnech 22.–28. 3. 2015 a opět jsme vycestovali s 20 studenty z naší školy a námi prověřenou CK Boca a také se SPŠ Hradec Králové. Náplň výjezdu byla obdobná jako v roce 2013, s… více
2012/2013
Výjezd 2013 se konal ve dnech 5.–11. 4. 2013 a zúčastnilo se 20 studentů z naší školy. Vycestovali jsme společně se SPŠ Hradec Králové, Výjezd jsme uskutečnili s CK Boca Pardubice. V dopoledních… více