Školní metodik prevence

Na metodika prevence se s důvěrou můžete obracet s dotazy dle vlastního uvážení, ale zejména v oblastech:

 • problematiky návykových látek
 • rizikového chování
 • šikany
 • agresivity, rasizmu, xenofobie

Konzultace jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách, vždy po předchozí domluvě.

  Mgr. Marcel Biskup

  Školní metodik prevence

  Mgr. Marcel Biskup

  Kancelář:č. 309
   biskupatspsostrov [emailtecka] cz