Školní metodik prevence

Na metodika prevence se s důvěrou můžete obracet s dotazy dle vlastního uvážení, ale zejména v oblastech:

  • problematiky návykových látek
  • rizikového chování
  • šikany
  • agresivity, rasizmu, xenofobie

Konzultace jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách, vždy po předchozí domluvě.

Mgr. Marcel Biskup

Školní metodik prevence

Mgr. Marcel Biskup

Kancelář:č. 309