Projekt H2AC4SCHOOLS

Jak to začalo...

Od školního roku 2017/2018 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu Hydrogen Horizon Automotive Challenge, organizovaného firmou Horizon Fuel Cell Europe, spol. s r. o. Tento program umožňuje studentům propojovat teorii s praxí v oblasti techniky alternativních pohonů na vodík.

Hned jsme se přihlásili do českého finále vodíkových RC aut 2018 a slavili jsme velký úspěch. Náš tým se umístil na prvním místě mezi nováčky a celkově na výborném 8. místě z 24 týmů.


Opakujeme úspěch v soutěži

Ve školním roce 2018/2019 jsme se přihlásili do vytrvalostních závodů s RC auty na vodíkový pohon pod názvem H2AC pro školy. V této soutěži je 10 týmů z českých a 10 týmů z německých škol. Soutěží se v kategorii nejlepší tým školy a nejlepší mezinárodní tým, který je složen z jednoho českého týmu a jednoho německého.

Soutěž spočívá v ujetí největší vzdálenosti za daný čas při použití dané kapacity baterií a daného množství vodíku uloženého v hydrosticích.

Taková byla cesta dalším soutěžním rokem s naším vodíkovým autem, kdy jsme získali krásné 4. místo na republikovém mistrovství Grand Prix Horizon v Ostravě.


I ve školním roce 2019/2020 jsme trénovali na finále soutěže Horizon Hydrogen Grand Prix, závod s RC modely autíček poháněnými vodíkem, které proběhlo 23. září 2020 v Trojhalí v Ostravě. Po zběsilém dohánění soupeřů jsme vybojovali 8. místo. Popis cesty soutěží.