Ukončené projekty

Platnost projektu: -
Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. V rámci projektu vycestovali na zahraniční jazykový kurz do anglicky… více
Platnost projektu: -
Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického či německého jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky – tzv. blended… více
Platnost projektu: -
Cílem projektu bylo investičně a metodicky podpořit přírodovědné a technické vzdělávání na středních a základních školách v Karlovarském kraji. Do projektu se zapojilo 12 středních škol a gymnázií v … více
Platnost projektu: -
Projekt s názvem "Technika je zábava" byl zaměřen na propagaci technických oborů mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol. Cílem projektu bylo ukázat žákům základních škol, jaké možnosti nabízí… více
Platnost projektu: -
V projektu "Řemesla s techniky začneme od píky" byla naše škola v roli partnera Základní a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku technických oborů… více
Platnost projektu: -
Cílem projektu bylo podpořit výuku cizích jazyků a výuku v cizích jazycích. Dále zlepšit podmínky pro výuku technických a přírodovědných oborů a pro využívání ICT ve všeobecně-vzdělávacích a odborných… více
Platnost projektu: -
Platnost projektu: -
Platnost projektu: -