Implementace Krajského akčního plánu 1 v KK

Platnost projektu
01. 04. 2018 – 30. 06. 2020
Finanční dotace
31 990 900.00 Kč (z toho 1 668 339,84 Kč pro SPŠ Ostrov)
Název operačního programu
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476
Typ účasti
finanční partner
Partneři

6 středních škol v KK

Garant projektu
Mgr. Kateřina Fexová

Cílem projektu SPŠ Ostrov bylo zlepšit znalosti žáků ze ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a tím i zvýšit zájem žáků o polytechnické vzdělávání. Navázali jsme spolupráci s 15 základními školami, které se zapojily se žáky 8. tříd do aktivity Inženýr Junior.

V aktivitě Inženýr Junior přijelo na SPŠ Ostrov vždy stejných 10 žáků z každé z 15 spolupracujících základních škol karlovarského kraje. Školy byly rozděleny na tři skupiny po 5 základních školách s předem danými termíny návštěv v období září–červen. Během pěti návštěv v každém školním roce žáci absolvovali 5 kurzů na samostatných pracovištích. Na aktivitu byli žáci dovezeni autobusem od ZŠ a zpět, v polovině času v rámci přestávky bylo připravené občerstvení.

Kurzy byly zaměřené na jednotlivé studijní obory, výuku v nich zajišťovali zapojení pedagogové z jednotlivých základních škol, kteří byli proškoleni vyučujícími ze SŠ a účast byla každému žákovi zaznamenána do výkazu o studiu. Kurz strojírenství byl zaměřen na programování CNC strojů s následným frézováním, v kurzu autotronika žáci ve dvou skupinkách sestavili dva různé funkční modely spalovacích motorů, které si odnesli s sebou na ZŠ. V kurzu informatika se žáci naučili programovat microbit a v kurzu elektrotechnika rozsvítili nepájivé kontaktní pole barevnými diodkami – microbit i svůj obvod si pak odnesli domů. 3D kurz jako propojení mezi všemi obory, naučil žáky nakreslit žetonek do nákupního košíku s iniciály, který si následně vytiskli na 3D tiskárně.

Na závěr aktivity Inženýr Junior byl žákům slavnostně předán certifikát o absolvování s titulem Inženýr Junior příp. Bakalář Junior.

Realizace projektu trvala 2 roky s následným pokračováním aktivit v rámci navazujícího projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v KK.