Implementace Krajského akčního plánu 1 v KK

Platnost projektu
01.04.2018 - 30.06.2020
Finanční dotace
31 990 900.00 Kč (z toho 1 668 339,84 Kč pro SPŠ Ostrov)
Název operačního programu
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476
Typ účasti
finanční partner
Partneři

5 středních škol v KK

Garant projektu

Inženýr JUNIOR

Projekt je určen pro žáky 8. tříd.

Jednotlivé lekce probíhají v odborných učebnách SPŠ Ostrov a jsou zaměřeny na technické obory: Informační technologie, Strojírenství, 3D tisk, Elektrotechnika a Auto-obor. Žáci na jednotlivých lekcích vyrobí výrobek v rámci daného oboru.

Žák základní školy po úspěšném absolvování všech 5 lekcí ukončí kurz a získá titul Inženýr Junior.

IKAP-IJ

Podpora polytechnického vzdělávání

 • Intenzivní spolupráce SŠ a ZŠ
 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ v rámci polytechnického vzdělávání

Spolupracující ZŠ

 • Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 
 • Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace
 • Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
 • Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov, příspěvková organizace
 • Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
 • Základní škola Nejdek, nám. Karla IV., příspěvková organizace
 • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
 • Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
 • Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
 • Základní škola Nová Role, příspěvková organizace
 • Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace
 • Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614