Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště na SPŠ Ostrov, se skládá z následujících členů:

 • Výchovný poradce: Mgr. Milana Oberhofnerová
 • Metodik prevence: Mgr. Marcel Biskup
 • Další členové účastnící se jednání ŠPP:
  psychosociální konzultant: Mgr. Hedvika Puškášová
  ředitel školy: Ing. Pavel Žemlička
  třídní učitel

Úkoly, které pracovníci řeší, se týkají zejména:

 • žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • žáků s výchovnými problémy a žáků ohrožených šikanou
 • žáků z odlišného kulturního prostředí a s  dlišnými životními podmínkami
 • žáků ohrožených školením neúspěchem
 • žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • prevence rizikového chování žáků
 • kariérového poradenství
 • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • spolupráce a komunikací mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními
 • metodické podpory ostatních pedagogických pracovníků

Při řešení úkolů spolupracují oba pracovníci úzce s třídními učiteli, vedením školy a se zákonnými zástupci nezletilých žáků, v případě potřeby se obrací na pracovníky školského poradenského pracoviště.

Pravidla pro použití PC (tabletu, notebooku) při výuce *

Pravidla pro použití DIKTAFONU při výuce *

Mgr. Milana Oberhofnerová

Výchovný poradce

Mgr. Milana Oberhofnerová

Kancelář:č. 025
 oberhofnerovaatspsostrov [emailtecka] cz
Mgr. Marcel Biskup

Školní metodik prevence

Mgr. Marcel Biskup

Kancelář:č. 309
 biskupatspsostrov [emailtecka] cz
  Mgr. Hedvika Puškášová

  Psychosociální konzultant

  Mgr. Hedvika Puškášová

  Kancelář:č. 027
   puskasovaatspsostrov [emailtecka] cz