Jazykové aktivity

Na výuku jazyků u nás na škole klademe velký důraz. Myslíme si totiž, že pro dobré uplatnění v budoucím profesním životě se bez výborné jazykové vybavenosti nedá obejít.

Vyučovanými jazyky jsou angličtina a němčina. Obor Informační technologie má oba jazyky, žáci ostatních oborů si vybírají vždy jeden z nich.

Na škole máme několik jazykových učeben, učíme podle moderních učebnic, plně využíváme při výuce informační techniku. Žáky tak můžeme zodpovědně připravit jak na budoucí povolání, tak na maturitu z cizího jazyka.

Pravidelné akce

  • Výměnný pobyt
  • Poznávací zájezdy do zahraničí
  • Mezinárodní projekt Edison

Jazykové olympiády

Pravidelně každý rok u nás pořádáme školní olympiádu v anglickém i německém jazyce. Ti nejlepší žáci pak naši školu reprezentují v okresních či krajských kolech. Přestože jsou naši žáci nadaní především v technických oblastech, i tak se zpravidla umísťují na solidních místech.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Tradičně se na naší škole každoročně pořádá Konverzační soutěž v anglickém jazyce. První tři soutěžící postupují do okresního kola, které se koná v Karlových Varech. Naši studenti se v konkurenci gymnázií neztratí, ale na postup do krajského kola jsme bohužel nedosáhli.

Výsledky Konverzační soutěže v anglickém jazyce z posledních let

Němčinář a Angličtinář roku

Pro zpestření výuky i pro ověření získaných znalostí se naše škola pravidelně zapojuje i do mezinárodní soutěže Best in Deutsch a Best In English. Ani za výsledky v těchto náročných soutěžích se naši studenti rozhodně nemusí stydět.

Jde o online soutěž studentů středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Podmínkou soutěže je, že studenti nesmí dlouhodobě pobývat v zemích, kde se daným jazykem hovoří.


Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge

Mezinárodní certifikáty Cambridge English jsou nejuznávanějšími jazykovými zkouškami na světě a zároveň oficiálně potvrzují jazykovou úroveň držitele. S tímto certifikátem si student zvyšuje své šance k přijetí na české i zahraniční vysoké školy nebo svému budoucímu zaměstnavateli tímto způsobem dokládá profesionální znalost anglického jazyka.

V roce 2021 se naše škola stala (ve spolupráci s JŠ Eufrat) oficiálním Cambridge Assessment Centrem.