Aktuální projekty

Platnost projektu: -
Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita: IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové… více
Platnost projektu: -
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace akce v rámci dotačního programu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – 303 575,02 Kč.