Aktuální projekty

Platnost projektu: -
Podpora polytechnického vzdělávání Intenzivní spolupráce SŠ a ZŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ v rámci polytechnického vzdělávání Spolupracující ZŠ Základní škola Ostrov, Májová 997… více
Platnost projektu: -
Projekt řeší vybudování a vybavení dílny pro obor Nástrojař, jehož absolventi jsou v praxi velmi ceněnými a kvalifikovanými odborníky. Poptávka po nástrojařích je dlouhodobě rostoucí (nejen regionálně… více
Platnost projektu: -
Prioritní osa: 02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita: 02.3.68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a … více