Aktuální projekty

Platnost projektu:
V rámci implementace Národního plánu obnovy, kde finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, byly SPŠ Ostrov poskytnuty prostředky: na mobilní digitální zařízení pro … více
Platnost projektu:
Cíl projektu je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na … více