Aktuální projekty

Platnost projektu:
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace akce v rámci dotačního programu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – 303 575,02 Kč.
Platnost projektu:
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Zvýšená podpora je nezbytná… více
Platnost projektu:
Cíl projektu je zaměřen na 4 mobility krátkodobá praxe studentů v zahraničních firmách dlouhodobá praxe absolventů školy v zahraničí profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího… více
Platnost projektu:
V rámci implementace Národního plánu obnovy, kde finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, byly SPŠ Ostrov poskytnuty prostředky: na mobilní digitální zařízení pro … více
Platnost projektu:
Cíl projektu je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na … více