Aktuální projekty

Platnost projektu: -
Inženýr JUNIOR Projekt je určen pro žáky 8. tříd. Jednotlivé lekce probíhají v odborných učebnách SPŠ Ostrov a jsou zaměřeny na technické obory: Informační technologie, Strojírenství, 3D tisk,… více
Platnost projektu: -
Projekt řeší vybudování a vybavení dílny pro obor Nástrojař, jehož absolventi jsou v praxi velmi ceněnými a kvalifikovanými odborníky. Poptávka po nástrojařích je dlouhodobě rostoucí (nejen regionálně… více
Platnost projektu: -
Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita: IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové… více