Aktuální projekty

Platnost projektu: -
Operační program: 02 – Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa: 02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita: 02.3.68 – Omezování a … více