Aktuální projekty

Platnost projektu:
Finanční prostředky je škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici… více
Platnost projektu:
Specifický cíl: Materiální pomoc nejchudším osobámVýzva č. 03_22_026: Potravinová pomoc dětem v sociální nouziCílová skupina jsou děti a žáci ze sociálně slabých rodin ve věku 2–26 let, jejichž rodina… více
Platnost projektu:
Cílem projektu je zlepšení kvality a kybernetické bezpečnosti a rozšíření možností IT vybavení školy tak, aby škola mohla zajišťovat vysokou úroveň výuky přizpůsobenou aktuálními stavu a … více
Platnost projektu:
Cílem projektu je inovovat výuku v polytechnických oborech na Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvkové organizaci. Projekt řeší vybudování nového objektu dílen pro obor Autotronik a Automechanik a… více
Platnost projektu:
Cíl projektu je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na … více