Aktuální projekty

Platnost projektu:
Finanční prostředky jsou použity na pořízení mobilních digitálních technologií pro zapůjčení žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním… více
Platnost projektu:
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Zvýšená podpora je nezbytná… více
Platnost projektu:
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace akce v rámci dotačního programu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – 303 575,02 Kč.