Aktuální projekty

Platnost projektu:
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace akce v rámci dotačního programu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – 303 575,02 Kč.
Platnost projektu:
Cíl projektu je zaměřen na 4 mobility krátkodobá praxe studentů v zahraničních firmách dlouhodobá praxe absolventů školy v zahraničí profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího… více