Nástrojař

Kód oboru
23-52-H/01

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Odborný výcvik bude probíhat ve špičkově vybavených provozech firmy EPT connector s. r. o. v Habartově a v nových dílnách ve středisku Ostrov. Do firmy EPT bude z Ostrova zajišťována na odborný výcvik doprava. Žáci druhých a třetích ročníků jsou zařazováni v individuální praxi na pracovištích spolupracujících firem.

Vzdělávací program splňuje parametry standardu středoškolského odborného vzdělávání s ohledem na budoucí vývoj ve výrobě nástrojů a také k poptávce na trhu práce. Vzdělání v tomto oboru umožňuje žákům získat všeobecné a odborné vědomosti spojené se získáním praktických dovedností nejen při výrobě dílů, ale také při sestavování a oživování nástrojů a přípravků. Při výuce odborných předmětů a praxe jsou zařazovány a respektovány požadavky spolupracujících firem.

Nástrojař se zabývá výrobou složitých součástek, nástrojů, měřidel apod. Ke své práci používá obráběcí stroje, jako jsou vrtačky, frézky, soustruhy, ale i moderní NC stroje a CNC systémy. Kvalifikovaný odborník nesmí postrádat smysl pro přesnost, svědomitost, musí se naučit číst technické výkresy. Vzhledem k tomu, že praxe je ve vyšších ročnících realizována v renomovaných podnicích a firmách, zachovává se kontinuita mezi teoretickou a praktickou výukou.

Možnosti uplatnění absolventů

Možnosti pracovního zařazení

  • nástrojař (výroba přesných součástí, přípravků, měřidel, ohýbadel apod.)
  • rytec kovů
  • rýsovač

Zaměstnavatelé v regionu

  • Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
nástrojař vs ept