Nástrojař

Kód oboru
23-52-H/01

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Teoretická výuka i skupinová praktická výuka (1. a 2. ročníku) probíhá na odloučeném pracovišti v Nejdku, Závodu míru 340. Žáci třetích ročníků jsou zařazení v individuální praxi na pracovištích spolupracujících firem.

Vzdělávací program splňuje parametry standardu středoškolského odborného vzdělávání s ohledem na budoucí vývoj ve výrobě nástrojů a také k poptávce na trhu práce. Vzdělání v tomto oboru umožňuje žákům získat všeobecné a odborné vědomosti spojené se získáním praktických dovedností nejen při výrobě dílů, ale také při sestavování a oživování nástrojů a přípravků. Při výuce odborných předmětů a praxe jsou zařazovány a respektovány požadavky spolupracujících firem.

Nástrojař se zabývá výrobou složitých součástek, nástrojů, měřidel apod. Ke své práci používá obráběcí stroje, jako jsou vrtačky, frézky, soustruhy, ale i moderní NC stroje a CNC systémy. Kvalifikovaný odborník nesmí postrádat smysl pro přesnost, svědomitost, musí se naučit číst technické výkresy. Vzhledem k tomu, že praxe je ve vyšších ročnících realizována v renomovaných podnicích a firmách, zachovává se kontinuita mezi teoretickou a praktickou výukou.

Možnosti uplatnění absolventů

Možnosti pracovního zařazení

  • nástrojař
  • rytec kovů
  • rýsovač

Dokumenty ke stažení