Nástrojař

Kód oboru
23-52-H/01

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Nástrojař se zabývá výrobou různě složitých přípravků, tj. jednoúčelového nářadí pro manipulaci s výrobkem při výrobě. Zabývá se též výrobou měřidel, střižných nástrojů, zápustek, forem pro tlakové lití, vrtacích pouzder, upínek a svěrek, svařovacích přípravků apod. Ke své práci používá jak ruční nástroje, tak obráběcí stroje (vrtačky, frézky, soustruhy aj.). Stále více využívá i moderní NC stroje a CNC systémy.

Vzdělávací program splňuje parametry standardu středoškolského odborného vzdělávání s ohledem na budoucí vývoj ve výrobě nástrojů a také k poptávce na trhu práce. Vzdělání v tomto oboru umožňuje žákům získat jak všeobecné a odborné vědomosti, tak praktické dovednosti. Ty uplatní nejen při výrobě dílů, ale také při sestavování nástrojů a přípravků. Při teoretické i praktické výuce jsou respektovány a zařazovány požadavky spolupracujících firem.

Odborný výcvik probíhá v nových dílnách ve středisku Ostrov a ve špičkově vybavených provozech firmy ept connector s.r.o., ve Svatavě, kam škola na odborný výcvik zajišťuje dopravu. Žáci třetích ročníků jsou při praktické výuce individuálně zařazováni na pracoviště spolupracujících firem. Vzhledem k tomu, že praxe je ve vyšších ročnících realizována v renomovaných firmách, zachovává se kontinuita mezi teoretickou a praktickou výukou.

Možnosti uplatnění absolventů

Možnosti pracovního zařazení

 • nástrojař se uplatní ve všech oborech souvisejících se strojírenstvím
 • nástrojař pro výrobu přesných součástí, přípravků, měřidel, ohýbadel apod.
 • nástrojař pro ošetřování, údržbu a opravu nástrojů a pracovních pomůcek
 • nástrojař v oblasti obrábění, tváření, svařování, odlévání a vstřikovací techniky

Zaměstnavatelé v regionu

 • ept connector s.r.o., Habartov
 • HBR kovovýroba s.r.o., Vojkovice
 • HF – Czechforge s.r.o., Cheb
 • Kovovýroba DZ s.r.o., Nejdek
 • PPI – protipožární dveře s.r.o., Kovářská
 • VJB Partner s.r.o., Jáchymov
 • WITTE s.r.o., Nejdek
 • WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o., Ostrov
nástrojař vs ept

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v oboru

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

 • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami
 • prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

Označení zdravotních omezení podle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.: 1, 3, 5, 7a, 19