Veřejnosprávní činnost

Kód oboru
68-43-M/01

Upozornění: Obor Veřejnosprávní činnost otevíráme na naší škole od školního roku 2018/2019.

Veřejnosprávní činnost je čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou.

Žáci získávají kromě všeobecných znalostí i znalosti v oboru práva, veřejné správy, ekonomiky, účetnictví, učí se psaní "naslepo" na klávesnici všemi deseti prsty, písemnou a elektronickou komunikaci. V rámci oboru jsou vyučovány 2 cizí jazyky – anglický jazyk a německý jazyk.

Absolventi nacházejí uplatnění v různých úřadech, veřejné správě, u policie, na soudech, ale i u soukromých firem. Vzhledem k tomu, že se náš region stále potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků, nebudou mít maturanti problém s hledáním odpovídajícího zaměstnání.

Absolventi také mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, nejbližší možností je VŠ Karlovy Vary, kde mohou rozvíjet své vědomosti v oblasti práva, veřejné správy apod.

Možnosti uplatnění absolventů

Možnosti pracovního zařazení

  • referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech
  • referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy
  • administrativní pracovník v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů
  • administrativní pracovník v realitních kancelářích
  • v občanském sektoru s využitím ekonomického a právního vzdělání

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v oboru

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Označení zdravotních omezení podle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.: 28