Informační technologie

Kód oboru
18-20-M/01

Tento obor umožní žákům získat základní rozhled o problematice informačních a komunikačních technologií (ICT). Absolvent se stane kvalifikovaným v oblasti diagnostiky hardwaru, počítačových sítí, ale i programování.

V odborných předmětech je studium zaměřeno na oblast diagnostiky hardwaru, instalace počítačových sítí a informačních systémů, ale také na tvorbu webových prezentací a programování aplikací (desktopové aplikace v jazyce C# a webové aplikace v PHP). Část praktické výuky zahrnuje získání praktických dovedností z oblasti automatizační techniky a robotiky.

Během studia získá žák povědomí nejenom o návrhu informačních systémů (IS), ale i bezpečnosti provozu, údržby a ochrany dat v IS. Seznámí se také s právní problematikou v ICT, licencováním software, použitím e-learningu jako systému pro realizaci elektronického vzdělávání, počítačovou kriminalitou a cloudovým řešením.

Od školního roku 2016/2017 umožňujeme studentům vzdělávat se v rámci projektu ECDL a přímo na naší škole vykonat i mezinárodně uznávané zkoušky.

V rámci všeobecného vzdělání je důraz kladen na přírodovědné předměty, především matematiku. Absolventi oboru tak mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole technického zaměření, nejčastěji odcházejí studovat do Plzně (Západočeská univerzita – fakulty FAV, FEL) a do Prahy (České vysoké učení technické – fakulta FIT, či na Vysokou školu ekonomickou).

Odborné učebny

Možnosti uplatnění absolventů

Možnosti pracovního zařazení

  • samostatný pracovník v oblasti ICT (servis, prodej, návrhy infrastruktury)
  • technik, správce sítě
  • HTML kóder
  • programátor webových nebo desktopových aplikací

Zaměstnavatelé v regionu

  • Smart Software s. r. o. Karlovy Vary
  • WITTE Automotive WITTE Nejdek, spol. s r. o. včetně integrovaného závodu v Ostrově
  • Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
  • soukromý sektor IT firem

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v oboru

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Označení zdravotních omezení podle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.: 28