Maturitní zkoušky

Přihlašování k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2018

  • žák se musí přihlásit k maturitní zkoušce nejpozději do 25. června
  • ohledně přihlašování k maturitní zkoušce kontaktujte Ing. Ptáčkovou nebo paní Novákovou
  • do 30. června musí žák odevzdat vlastní seznam 20 literárních děl řediteli školy

Oficiální informace na portálu novamaturita.cz

Výsledkový portál žáka

vpz.cermat.cz/login


Povolené pomůcky

  • Maturanti musí dát ke kontrole povolené pomůcky svým vyučujícím.
  • Maturanti, kteří opakují zkoušku osloví vyučující, kteří je učili na daný předmět, z kterého vykonávají zkoušku.
  • Termín: do 27. 4. 2018

www.novamaturita.cz/povolene-pomucky


STÁTNÍ maturity

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2018

SPOLEČNÁ a PROFILOVÁ část maturitní zkoušky

Témata jednotlivých zkoušek

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh – cizí jazyk

Anglický jazyk255.15 KB | pdf
Německý jazyk173.68 KB | pdf

Profilová část

Kriteria hodnocení