Strojírenství

Kód oboru
23-41-M/01

Obor je zaměřen na využívání informačních technologií ve strojírenství, znalosti z oblastí nauky o materiálu, návrhu strojních součástí a mechanismů. Absolventi získají schopnosti navrhovat technologické postupy s ohledem na ekonomiku a bezpečnost práce, znají principy automatického řízení strojů, měřící metody a to vše podle platných mezinárodních norem.

Absolvent studijního oboru Strojírenství je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, v obchodně-technických službách, v marketingu, v informačních a komunikačních službách apod.

Velkou předností je znalost práce s počítači, absolventi ovládají běžné kancelářské programy, konstruování pomocí počítače (CAD systémy), programování CNC strojů, principy programování (vytváření algoritmů, kódování, základy jazyka C#), své teoretické znalosti prohlubují v rámci praktických cvičení v předmětech Praxe, Kontrola a měření (práce s pneumatickým systémem Festo), Programové vybavení a ICT.

Všichni žáci absolvují ve 2. a 3. ročníku povinnou dvoutýdenní praxi ve firmách. Navíc v rámci předmětu Kontrola a měření ve 3. ročníku absolvují všichni žáci vybraná měření ve firmě Amphenol - Tuchel Electronics GmbH, pobočka Ostrov. A vybraní žáci 3. ročníku absolvují předmět Praxe přímo ve firmě ept connector s. r. o. v Habartově, kam jezdí jednou za 14 dní na 6 hodin, zde pak samostatně pracují na moderních obráběcích strojích pod dozorem mistra.

Absolventi studijního oboru Strojírenství jsou připravenik terciárnímu studiu technických a ekonomických oborů. Tzn. pro studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol, ale i ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách a vyšších odborných školách.

Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Odborné učebny

Možnosti uplatnění absolventů

Možnosti pracovního zařazení

 • konstruktér
 • technolog
 • programátor CNC strojů
 • konstruktér nástrojů a přípravků
 • mistr ve výrobě
 • výrobní dispečer
 • vedoucí provozu
 • dílenský plánovač
 • kontrolor jakosti
 • zkušební technik
 • technik měření
 • pracovník racionalizace výroby
 • logistik
 • montážní technik
 • servisní technik
 • manažer prodeje

Zaměstnavatelé v regionu

 • WITTE Automotive WITTE Nejdek, spol. s r. o. včetně integrovaného závodu v Ostrově
 • SKF Lubrication Systems CZ, s. r. o., Chodov
 • Metalis Nejdek, s. r. o.
 • DCH – Sincolor, a. s. , Karlovy Vary
 • TRIMA EDM, s. r. o. , Karlovy Vary
 • Žlutická teplárenská, a. s.
 • Ostrovská teplárenská, a. s.
 • CHODOS CHODOV, s. r. o.
 • ept connector, s. r. o., Habartov
 • Toyoda Gosei Czech, s. r. o., Klášterec nad Ohří
 • BOS Automotive Products CZ, s. r. o., Klášterec nad Ohří

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v oboru

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Označení zdravotních omezení podle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.: 28