Maturitní zkouškyPovolené pomůcky

  • Maturanti musí dát ke kontrole povolené pomůcky na didaktický test z MAT svým vyučujícím do 29. 5. 2020 (po předchozí domluvě termínu).
  • Maturanti, kteří opakují zkoušku, osloví Mgr. Milanu Oberhofnerovou (oberhofnerova@spsostrov.cz).
  • Povolené pomůcky CERMAT: MAT, CJLCJ

Termíny MZ jaro 2020

Ing. Bc. Dana Ptáčková

Zástupkyně ředitele

Ing. Bc. Dana Ptáčková

SPOLEČNÁ a PROFILOVÁ část maturitní zkoušky

Témata jednotlivých zkoušek

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh – cizí jazyk

Profilová část

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Silnoproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika