Maturitní zkouškyPřihlašování k maturitní zkoušce – jaro 2024

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období.

Bližší informace:

  • Ing. Dana Ptáčková, pondělí–pátek 7.30–14.30 hodin

SPOLEČNÁ a PROFILOVÁ část maturitní zkoušky

Témata jednotlivých zkoušek

Společná část

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

  • zkouška z českého jazyka a literatury
  • zkouška z cizího jazyka nebo z matematiky
  • nepovinná zkouška z cizího jazyka, matematiky a matematiky rozšiřující (žák se může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám)

Podrobnosti zkoušky

Profilová část


Český jazyk a literatura

  • písemná práce z českého jazyka a literatury
  • ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března 2024.


Cizí jazyk – německý nebo anglický jazyk

  • písemná práce z cizího jazyka
  • ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Kriteria hodnocení

Autotronik669.26 KB | pdf
Elektrotechnika571.27 KB | pdf
Strojírenství777.05 KB | pdf

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01