Maturitní zkoušky

Náhradní, opravný termín DT

Opatření obecné povahy, kterým se upravuje podoba maturitní zkoušky

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2021


Český jazyk a literatura (Profilová část)

Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení vlastního seznamu literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 30. 4. 2021.

SPOLEČNÁ a PROFILOVÁ část maturitní zkoušky

Témata jednotlivých zkoušek

Společná část

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

  • zkouška z českého jazyka a literatury
  • zkouška z cizího jazyka nebo z matematiky
  • nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující

Profilová část


Český jazyk a literatura

  • písemná práce z českého jazyka a literatury
  • ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení vlastního seznamu literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. 2021.


Cizí jazyk – německý nebo anglický jazyk

  • písemná práce z cizího jazyka
  • ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Kriteria hodnocení

Autotronik830.19 KB | pdf
Elektrotechnika683.24 KB | pdf
Strojírenství877.23 KB | pdf
Technické lyceum798.29 KB | pdf

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Silnoproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika (dálkové studium)

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01