Maturitní zkoušky


Souhrnné informace

Přihlašování žáků k MZ – jaro 2020

Žáci se mohou přihlásit k maturitní zkoušce v jarním termínu 2020

  • od 5. 11. 2019 do 2. 12. 2019
  • Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na  předepsaném formuláři.
  • Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.
  • Žákům, kteří navštěvují denní studium, bude přihláška předána v tištěné podobě.
  • Žáci, kteří se budou chtít přihlásit k maturitní zkoušce (jaro 2020) v náhradním nebo opravném termínu se dostaví do školy, kde bude jejich přihláška importována z minulých období maturit, vyřizuje Ing. Ptáčková nebo paní Nováková, pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin (doporučujeme se předem domluvit) nebo si podají žádost e-mailem (ptackova@spsostrov.cz), přihláška jim bude zaslána e-mailem. Žáci přihlášku vytisknou, podepíší a zašlou zpět doporučeně poštou na adresu školy.
Ing. Bc. Dana Ptáčková

Zástupkyně ředitele

Ing. Bc. Dana Ptáčková

Blanka Nováková

Studijní oddělení

Blanka Nováková

Kancelář: č. 205

SPOLEČNÁ a PROFILOVÁ část maturitní zkoušky

Témata jednotlivých zkoušek

Společná část

Zkouška z českého jazyka a literatury – ústní část

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh – cizí jazyk

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Silnoproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika