Maturitní zkoušky

Maturity – termíny září 2021

Podzimní zkušební období

Náhradní, opravný termín DT

Mimořádný termín konání opravných praktických maturitních zkoušek

Mimořádný termín společné části

Opatření obecné povahy, kterým se upravuje podoba maturitní zkoušky

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2021


Český jazyk a literatura (Profilová část)

Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení vlastního seznamu literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 30. 4. 2021.

SPOLEČNÁ a PROFILOVÁ část maturitní zkoušky

Témata jednotlivých zkoušek

Společná část

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

  • zkouška z českého jazyka a literatury
  • zkouška z cizího jazyka nebo z matematiky
  • nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující

Profilová část


Český jazyk a literatura

  • písemná práce z českého jazyka a literatury
  • ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení vlastního seznamu literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. 2021.


Cizí jazyk – německý nebo anglický jazyk

  • písemná práce z cizího jazyka
  • ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Kriteria hodnocení

Autotronik830.19 KB | pdf
Elektrotechnika683.24 KB | pdf
Strojírenství877.23 KB | pdf
Technické lyceum798.29 KB | pdf

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Silnoproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, zaměření – Slaboproudá elektrotechnika (dálkové studium)

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01