Školní knihovna

Školní knihovna se nachází ve druhém nadzemním podlaží a vstupuje se do ní z auly školy.

Poskytuje své služby každý den od 8.00 do 15.00 hodin.

Knihovna nabízí více než 2400 knih beletrie a zhruba 10 tisíc knih učebnic, které jsou zapůjčovány žákům jednotlivých oborů během školního roku. Nejčastěji poskytovanými učebnicemi jsou Strojnické tabulky, Technické kreslení, Strojírenská technologie a Základy elektrotechniky.

Vedle knih najdete ve sbírkách knihovny i časopisy, škola odebírá každý měsíc dvanáct specializovaných časopisů (například Auto Expert, Elektro, Český jazyk a literatura, Ekonom, Bridge, Auto Servis), návštěvníci knihovny mohou prolistovat i celou řadu starších periodik, čehož řada z nich využívá, mezi nejžádanější se řadí Automobil, Lidé a země, Auto Moto Sport, National Geographic.

Knihovna je vybavena 12 počítači s připojením na internet potažmo na elektronický katalog knihovny, na němž si případní zájemci mohou ověřit dostupnost konkrétních knih v knihovně. Vedle těchto prostor tu najdete i několik stolků, u nichž mohou zájemci studovat zapůjčené knihy nebo listovat časopisy.

Knihovna je přístupná vedle žáků, zaměstnanců školy také široké veřejnosti, podrobnosti sdělí knihovnice, paní Pěva Tomášková, na telefonním čísle 353 416 449 nebo na emailové adrese tomaskova@spsostrov.cz

Služby pro studenty

Kroužková vazba 10,- Kč
Kopírování A4 2,- Kč

Tisk A4 (jednostranný)

  • černobílá kopie
  • barevná kopie
  • barevná fotografie
1,- Kč
3,- Kč
10,- Kč

Fotogalerie knihovna