Školní knihovna

Školní knihovna se nachází ve druhém nadzemním podlaží a vstupuje se do ní z auly školy.

Poskytuje své služby každý den od 8.00 do 15.00 hodin.

Knihovna nabízí více než 2400 knih beletrie a zhruba 10 tisíc knih učebnic, které jsou zapůjčovány žákům jednotlivých oborů během školního roku. Nejčastěji poskytovanými učebnicemi jsou Strojnické tabulky, Technické kreslení, Strojírenská technologie a Základy elektrotechniky.

Vedle knih najdete ve sbírkách knihovny i časopisy, škola odebírá každý měsíc dvanáct specializovaných časopisů (například Auto Expert, Elektro, Český jazyk a literatura, Ekonom, Bridge, Auto Servis), návštěvníci knihovny mohou prolistovat i celou řadu starších periodik, čehož řada z nich využívá, mezi nejžádanější se řadí Automobil, Lidé a země, Auto Moto Sport, National Geographic.

Knihovna je vybavena 12 počítači s připojením na internet potažmo na elektronický katalog knihovny, na němž si případní zájemci mohou ověřit dostupnost konkrétních knih v knihovně. Vedle těchto prostor tu najdete i několik stolků, u nichž mohou zájemci studovat zapůjčené knihy nebo listovat časopisy.

Knihovna je přístupná vedle žáků, zaměstnanců školy také široké veřejnosti, podrobnosti sdělí knihovnice.


Služby pro studenty

Zhotovení ISIC karty

– nová karta na 1 školní rok (+ 3 měsíce)
– prodloužení karty (na další školní rok)

 

350,- Kč
250,- Kč

Kroužková vazba 10,- Kč
Kopírování A4 2,- Kč
Tisk A4 (jednostranný)

– černobílá kopie
– barevná kopie
– barevná fotografie

 
1,- Kč
3,- Kč
10,- Kč

Fotogalerie knihovna

Blanka Nováková

Školní knihovnice, Studijní oddělení

Blanka Nováková

 novakovaatspsostrov [emailtecka] cz