Historie

Škola byla založena v roce 1962 coby pobočka Střední průmyslové školy Loket a sídlila v ostrovském zámku. Původně šlo o výhradně strojírenské zaměření, ale hned o rok později byla nabídka rozšířena o elektrotechnický obor. V roce 1994 přibyla do sestavy oborů Silniční doprava, v roce 2003 se otevřel žákům obor Technické lyceum. Zatím poslední nový obor Informační technologie byl otevřen žákům 1. 9. 2008.

V rámci restrukturalizace sítě škol došlo k 1. červenci 2006 ke sloučení SPŠ Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního a strojírenského Ostrov. Tímto krokem se nový subjekt nazývaný SPŠ Ostrov stal jednou z největších technických škol regionu. Portfolio oborů se tak rozšířilo o Autotronika a Automechanika.

Od 1. září 2011 se škola nachází v jedné z nejmodernějších školních budov republiky, v Centru technického vzdělávání. To vzniklo rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou bývalé ostrovské základní školy. Výdaje stavby nové školy se vyšplhaly na 431,6 milionu korun. EU a příspěvek z národních veřejných zdrojů činil 377 milionů, Karlovarský kraj přispěl částkou 34,6 milionu korun, město Ostrov uvolnilo 20 milionů korun.

Ředitelé školy od jejího založení po současnost

1962–1973 Ing. Jaromír Horčička
1973–1974 prof. Antonín Kostohryz
1974–1982 Ing. Miloslav Pabiška
1982–1990 Ing. Verner Lang
1990–1994 Ing. Miloslav Pfeffer
1994–2007 Ing. Záviš Kulík
2007– Ing. Pavel Žemlička