Cambridge English Preparation Centre

Logo Prep centre

V letošním školním roce 2022/23 jsme se jako škola, která připravuje a registruje kandidáty pro Cambridge English Qualifications, stali oficiálním přípravným centrem Cambridge English Preparation Centre (ve spolupráci s autorizovaným zkušebním centrem jazykové školy Eufrat). Garantem přípravného centra je Mgr. Dominika Bílková.

Našim studentům je v rámci jazykových zkoušek nanečisto nabídnuta možnost vyzkoušet si zdarma Cambridgeskou jazykovou zkoušku z angličtiny na úrovních B2 a C1. Následně mají studenti možnost složit oficiální zkoušky přímo zde, na naší škole. Zkoušky zde však mohou absolvovat i studenti z jiných škol.

Podle nové vyhlášky MŠMT ze dne 14. 10. 2020 lze nyní maturitu z cizího jazyka nahradit úspěšným vykonáním standardizované zkoušky. Na základě předložení Certifikátu First (B2) nebo Advanced (C1), event. PET (B1) je studentovi uznána ústní a písemná část profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka. Student pak na naší škole skládá pouze společný didaktický test (úroveň B1).

Zkoušky Cambridge English Language Assessment nabízené na naší škole:

FCE – zkouška FIRST (B2)

FCE je nejznámější zkouškou z angličtiny, každý rok ji skládá více než čtvrt milionu studentů z 200 zemí. Složení této zkoušky znamená, že student v angličtině zvládá každodenní situace a jeho jazyková úroveň je středně pokročilá, tedy v Evropském referenčním rámci B2. Tato zkouška je ideální pro ty, kteří chtějí získat body při přijímacím řízení na VŠ, případně v budoucnu studovat nebo pracovat v anglicky hovořícím prostředí.

CAE – zkouška ADVANCED (C1)

Cambridge ADVANCED English (CAE) testuje praktickou znalost angličtiny na pokročilé úrovni a prokazuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situacích. CAE, úroveň C1, je dobře hodnocena mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. Českými vysokými školami je při přijímacích řízeních honorována body navíc a často představuje požadovanou úroveň pro studium v zahraničí.

Oficiální cena zkoušek je 4 700 Kč (její platnost je celoživotní). Při jejím úspěšném složení přispěla škola částkou 1 000 Kč za FCE a 2 000 Kč za CAE. V loňském roce získalo na naší škole certifikáty úrovně B2 a C1 devatenáct našich studentů.