Soutěžní středisko CMS

  • od roku 2016 jsme soutěžním střediskem v karlovarském kraji

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF v sedmi kategoriích podle typu školy, probíhá ve dvou kolech:

  • školní kolo 
    probíhá na jednotlivých školách, zadání soutěžních prací tvoří vyučující těchto škol, kteří práce také opravují.
    Ze školních kol jsou vybíráni soutěžící do kola celostátního.
  • celostátní kolo 
    probíhá na vybraných soutěžních střediscích, z každé školy lze přihlásit nejvýše tři soutěžící do kategorie I., II., III. – nematuritních oborů a nejvýše dva soutěžící do kategorie IV., V., VI. VII. – maturitních oborů. Zadání a opravu soutěžních prací v jednotlivých kategoriích zajišťují autoři příkladů, kteří sestavují také pořadí v jednotlivých kategoriích.

Soutěžní kategorie

30. ročník Celostátní matematické soutěže 2022