Dálkaři

Aktuálně

  • nezapomeňte vyklidit skříňky a odstranit z nich zámky – do konce školního roku
  • klasifikace za 2. pololetí školního roku 2017/2018 musí být ukončena k 25. 6. 2018

Závěrečný test a ústní zkoušku z anglického jazyka je možné vykonat

  • dne 3. 5. 2018 nebo 7. 6. 2018
  • ve 14.15 hod.
  • v učebně 338.

Další termíny stanoveny nebudou.

Pokud se na žádný z nich nedostavíte, budete hodnoceni známkou NEDOSTATEČNÝ.