Školská rada

Rada jako orgán umožňuje zástupcům zřizovatele, pedagogickým pracovníkům školy a žákům, případně zákonným zástupcům nezletilých žáků, podílet se na správě školy.

Školská rada:

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich realizaci,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za příslušný školní rok,
 • schvaluje školní řád a stipendijní řád, popřípadě navrhuje a schvaluje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • vyjadřuje se k hospodaření školy,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, případně zřizovateli.

Funkční období školské rady je tříleté.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání jsou neveřejná, pokud si její členové hlasováním nerozhodnou jinak.


Složení školské rady

V listopadu 2017 byla zvolena nová školská rada SPŠ Ostrov. Školská rada byla zvolena jako šestičlenná, od 1. ledna 2018, kdy SPŠ Ostrov převzala i zvolenou školskou radu zrušené Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, se počet členů rozrostl na současných 11.

Zástupci zřizovatele

 • Štěpán Cingroš – zastupitel města Nejdek
 • Bc. Pavel Čekan – krajský zastupitel, zastupitel města Ostrova
 • Lukáš Krampera – HR manager společnosti Witte Automotive 
 • Mgr. Jitka Štatská – personalista společnosti Witte Automotive

Zástupci pedagogů

 • Michaela Kaštánková
 • Mgr. Jana Mazáčková
 • Mgr. Milana Oberhofnerová
 • Mgr. Vlastimil Sachl

Zástupci žáků, příp. zákonných zástupců nezletilých žáků

 • Dana Gregorová
 • Aranka Krásná
 • Ing. Zdeňka Nováková