ECDL – European Computer Driving Licence

ECDL - testovací středisko

ECDL na naší škole

Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL (European Computer Driving Licence). Odborným garantem projektu u nás je Ing. Roman Stark.

Naše žáky vzděláváme podle sylabů ECDL (základní program ECDL Core, u nás moduly M2–M18, kromě M13) a nabízíme možnost vykonat zkoušku přímo u nás. Zkoušky v našem středisku můžou konat i zájemci, kteří nejsou žáky školy. 

Žáci oboru Informační technologie absolvují zkoušky z vyučovaných modulů v 1. ročníku povinně. Škola jim proto hradí náklady na zkoušku z každého vyučovaného modulu. V případě nesložení zkoušky si již další pokusy hradí každý žák samostatně.

O konceptu ECDL obecně

Koncept ECDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky / testy).

Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti přenositelných digitálních kompetencí, z nichž nejrozšířenější jsou programy  ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti).

Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek (testů) v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de-facto jako mezinárodní standard.

Více informací naleznete na webu ecdl.cz.