Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení – seznam přijatých uchazečů

Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení poskytne Bc. Šípková na tel. čísle 353 416 422 nebo 731 683 325.


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení na následující obory


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení poskytne Bc. Šípková na tel. čísle 353 416 422 nebo 731 683 325.


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení na následující obory

Kritéria přijímacího řízení

Záměr počtu přijímaných studentů

  • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2022 – všechny obory
    Přihlášky uchazeči podávají poštou nebo osobně na adrese školy: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01.
    Úřední hodiny sekretariátu školy po–pá, 7.00–15.00 hodin.
  • Termín konání přijímacích zkoušek:
    – 12. a 13. 4. 2022 (řádný termín), 
    – 10. a 11. 5. 2022 (náhradní termín)

Důležité upozornění:

Žáci vykazující přiznané uzpůsobení podmínek při přijímací zkoušce přiloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny s návrhem na navýšení časové dotace společně s přihláškou na zvolený maturitní obor, tedy do 1. března 2022, na později dodané podklady nebude brán zřetel.

31. 1. 2023 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1. 2. – 1. 3. 2023 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2023)