Přijímací řízení

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení na následující obory

Kritéria přijímacího řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení – seznam přijatých uchazečů

Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení poskytne Bc. Šípková na tel. čísle 353 416 422 nebo 731 683 325.

Nástrojař 23-52-H/01375.63 KB | pdf

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení na následující obory

Kritéria přijímacího řízení


Výsledky 2. kola přijímacího řízení – seznam přijatých uchazečů

Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení poskytne Bc. Šípková na tel. čísle 353 416 422 nebo 731 683 325.

Nástrojař 23-52-H/01378.75 KB | pdf

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení na následující obory

Kritéria přijímacího řízení


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení poskytne Bc. Šípková na tel. čísle 353 416 422 nebo 731 683 325.


Opatření obecné povahy – konání náhradního termínu přijímací zkoušky

Časté dotazy rodičů ohledně přijímacího řízení

Organizační pokyny v souvislosti s ochranou zdraví

Denní studium – v průběhu přijímacích zkoušek 3. a 4. května 2021

Dálkové studium – v průběhu přijímacího testu 7. května 2021


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení na následující obory

Kritéria přijímacího řízení

Obsah přijímací zkoušky

  • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2021 – všechny obory
    Přihlášky uchazeči podávají poštou nebo osobně na adrese školy: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01.
    Úřední hodiny sekretariátu školy po–pá, 7.00–15.00 hodin.
  • Termín konání přijímacích zkoušek:
    • denní studium – 3. a 4. 5. 2021 (řádný termín), 2. a 3. 6. 2021 (náhradní termín)
    • dálkové studium – 7. 5. 2021

Důležité upozornění:

Žáci vykazující přiznané uzpůsobení podmínek při přijímací zkoušce přiloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny s návrhem na navýšení časové dotace společně s přihláškou na zvolený maturitní obor, tedy do 1. března 2021, na později dodané podklady nebude brán zřetel.

15. února 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy a navyšuje časový limit na konání jednotných testů, konkrétně 70 minut na test z českého jazyka a literatury85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). V návaznosti na tuto změnu byl vydán aktualizovaný časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky.


31. 1. 2022 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1. 2. – 1. 3. 2022 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2022)