Přijímací řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení na následující obory

Obory zakončené maturitní zkouškou:

Denní studium:

 • Autotronik 39–41–L/01 (2 volná místa)
 • Strojírenství 23–41–M/01 (7 volných míst)

Dálkové studium:

 • Elektrotechnika 26–41–M/01 (25 volných míst)

Obor zakončený závěrečnou zkouškou – výučním listem:

 • Nástrojař 23–52–H/01 (2 volná místa)

Termín podání přihlášek: do 14. 8. 2020
Přihlášky uchazeči podávají poštou nebo osobně na adrese školy: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení – seznam přijatých uchazečů

Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení a řešení případné žádosti o vydání nového rozhodnutí je možné konzultovat s p. Novákovou na tel. čísle 353 416 422 nebo 739 322 380.

Autotronik 39-41-L/01318.97 KB | pdf
Nástrojař 23-52-H/01302.79 KB | pdf

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení na následující obory

  Termín podání přihlášek: do 30. 6. 2020
  Přihlášky uchazeči podávají poštou nebo osobně na adrese školy: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01.


  Výsledky 1. kola přijímacího řízení

  Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení a řešení případné žádosti o vydání nového rozhodnutí je možné konzultovat s p. Novákovou na tel. čísle 353 416 422 nebo 739 322 380.

  Seznam přijatých uchazečů – učební obory


  Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

  • Termín jednotné přijímací zkoušky: 8. 6. 2020
  • Bližší harmonogram bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce, která bude odeslána do 25. 5. 2020.
  • Termín pro odevzdání zápisových lístků na všechny obory: 23. 6. 2020
  • Poučení:
   Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mají možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Pokud se uvolní místo z důvodu, že uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek a nebo jej vzal zpět, ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče na základě Žádosti o vydání nového rozhodnutí.

  Kritéria přijímacího řízení

  Přijímací řízení na následující obory

  Záměr počtu přijímaných studentů

  • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2020  všechny obory
   Přihlášky uchazeči podávají poštou nebo osobně na adrese školy: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01.

  Důležité upozornění:

  Žáci vykazující přiznané uzpůsobení podmínek při přijímací zkoušce přiloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny s návrhem na navýšení časové dotace společně s přihláškou na zvolený maturitní obor, tedy do 1. března 2020, na později dodané podklady nebude brán zřetel.

  31. 1. 2021 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
  1. 2. – 1. 3. 2021 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2021)