Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení na následující obory

Záměr počtu přijímaných studentů

  • Termín pro podání přihlášek: 1. až 20. 2. 2024

Přihlášky uchazeči podávají elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita), zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému nebo papírovou přihláškou s přílohami zaslanými poštou nebo donesenými osobně na adresu školy: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01, v případě osobního předání jsou úřední hodiny sekretariátu pondělí až pátek 7.00–15.00 hodin.

Pořadí škol, případně oborů na jedné škole, si zájemce volí závazně podle priority.

Školní přijímací zkoušky se v žádném z otevíraných oborů neuskuteční, koná se pouze jednotná přijímací zkouška realizovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

  • Termín konání jednotné přijímací zkoušky: 12. a 15. 4. 2024
  • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: 29. a 30. 4. 2024
  • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 15. 5. 2024

Podrobné informace ohledně přijímacího řízení na střední školy www.prihlaskynastredni.cz


Důležité upozornění:

Žáci vykazující přiznané uzpůsobení podmínek při přijímací zkoušce přiloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny s návrhem na navýšení časové dotace společně s přihláškou na zvolený maturitní obor, tedy do 20. února 2024, na později dodané podklady nebude brán zřetel.


29. 4. – 30. 4. 2024 Jednotná přijímací zkouška – obory vzdělání s maturitní zkouškou (náhradní termín)
15. 5. 2024 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení