Charakteristika školy

Škola je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Karlovarský kraj a bezprostředně je řízena Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Karlových Varech.

Od 1. září 2011 se škola nachází v jedné z nejmodernějších školních budov republiky, v Centru technického vzdělávání, které vzniklo rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou bývalé ostrovské základní školy.

Veškeré obory se tak učí v prostorách, kde na žáky čeká moderní technické zázemí, řada učeben s výpočetní technikou, laboratoře, moderně pojaté dílny i nový sportovní areál. Školní budova se nachází takřka v centru města Ostrova (mapa), pět minut chůze od Mírového náměstí, odkud odjíždějí autobusy do všech blízkých i vzdálených míst regionu, a necelých deset minut od ostrovského vlakového nádraží. Pro výuku oborů Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel využívá škola moderně vybavené dílny, jež se nacházejí v Karlových Varech, v areálu bývalého ČSAD (mapa).

Ve školní budově je žákům k dispozici školní jídelna, kterou provozuje firma Scolarest (žáci si mohou vybírat z nabídky tří teplých jídel). Vedle výdeje obědů je během dne možnost využít i nabídky doplňkového sortimentu mléčných a mražených výrobků, nápojů a sortimentu rychlého občerstvení.

Ve škole se nachází knihovna se studovnou, která je otevřena v době od 7.30 do 8.00 hodin a od 8.45 do 14.15 hodin. Žáci zde mají možnost ve svém volnu využívat všechny nabízené možnosti ke svému vzdělávání (knihy, časopisy, počítače, kopírovací služby).

Škola nemá vlastní internát, žákům, kteří nemohou denně dojíždět z místa svého bydliště, doporučujeme zajistit si ubytování na Domově mládeže v Karlových Varech, Lidická 38.

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme šest oborů denního studia a jeden obor vyučovaný formou dálkového studia. V případě denního studia se jedná o obory – Elektrotechnika, Informační technologie, Technické lyceum, Strojírenství, Autotronik a Automechanik, v dálkové formě lze studovat obor Elektrotechnika, v aktuálním školním roce pouze 2. ročník.

Od ledna 2018 nově nabízíme dvojici oborů, které se v předešlých letech vyučovaly na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Nejdku – maturitní obor Veřejnosprávní činnost a učební obor Nástrojař.

V současné době studuje u nás více než 600 žáků, pedagogický sbor tvoří 53 učitelů (49 internistů, 4 externisté).

Materiální podmínky

Personální podmínky

Plánek školy437.97 KB | pdf