Události

Organizace školního roku

1.7. - 30.8.2019 Letní prázdniny
26.8. - 29.8.2019 Opravné a doklasifikační zkoušky
2.9.2019 Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
5.9.2019 Zahájení konzultací dálkového studia

Rodičovské schůzky

5.9.2019 Úvodní rodičovská schůzka s rodiči žáků I. ročníků - aula školy, 16.00 hod.