Události

Organizace školního roku

27. 10. – 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
3. 1. 2022 Zahájení výuky v roce 2022
31. 1. 2022 Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí – 6. vyučovací hodina
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
14. 3. – 20. 3. 2022 Jarní prázdniny
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny
29. 4. 2022 Vydání závěrečného vysvědčení 4. ročníkům
16. 5. – 27. 5. 2022 Souvislá praxe – třídy AT2, E2, I2, S2, V2, AT3, E3, I3, S3, V3
27. 5. 2022 Vydání závěrečného vysvědčení AM3, N3
30. 6. 2022 Vydání závěrečného vysvědčení I.–III. ročníkům

Rodičovské schůzky

23. 11. 2021 Rodičovské schůzky – kmenové třídy, 16.00 hodin
12. 4. 2022 Rodičovské schůzky – kmenové třídy, 16.00 hodin

Státní svátky a dny pracovního klidu

28. 9. 2021 Den české státnosti
28. 10. 2021 Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. 2021 Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2021 Štědrý den
25. 12. 2021 První svátek vánoční
26. 12. 2021 Druhý svátek vánoční
1. 1. 2022 Den obnovy samostatného českého státu
15. 4. 2022 Velký pátek
18. 4. 2022 Pondělí velikonoční
1. 5. 2022 Svátek práce
8. 5. 2022 Den osvobození

Akce pro ZŠ

29. 9. 2021 Inženýr JUNIOR – projekt pro ZŠ – 10.00-14.00 hodin

Přijímací řízení

31. 1. 2022 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1. 2. – 1. 3. 2022 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2022)

Maturitní zkoušky

1. 11. – 1. 12. 2021 Přihlašování žáků k maturitní zkoušce (do 1. 12.) – jarní zkušební období
1. 3. – 31. 3. 2022 Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 30. 4.) – jarní zkušební období
13. 6. – 30. 6. 2022 Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 30. 6.) – podzimní zkušební období
13. 6. – 25. 6. 2022 Přihlašování žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce (do 25. 7.) – v podzimním zkušebním období

Závěrečné zkoušky

2. 12. – 3. 12. 2021 Závěrečné zkoušky opravný termín – praktická část AM3 (2020/2021) – dílny Karlovy Vary a Ostrov
14. 12. 2021 Závěrečné zkoušky opravný termín – ústní část AM3 (2020/2021)
1. 6. 2022 Závěrečné zkoušky – písemná část AM3, N3
6. 6. – 14. 6. 2022 Závěrečné zkoušky – praktická část AM3, N3 – dílny Karlovy Vary a Ostrov
20. 6. – 23. 6. 2022 Závěrečné zkoušky – ústní část AM3, N3

Soutěže

1. 9. – 30. 9. 2021 Registrace do Logické olympiády 2021

Propagace školy

30. 9. 2021 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠ Cheb
7. 10. 2021 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠTE Sokolov – 8.00–15.00 hodin
14. 10. 2021 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – SPŠ Ostrov – 8.30–15.30 hodin

Den otevřených dveří

2. 12. 2021 Den otevřených dveří SPŠ Ostrov – 12.00–17.00 hodin

Pedagogické rady

23. 11. 2021 Hodnotící pedagogická rada za I. čtvrtletí
25. 1. 2022 Klasifikační porada pro I. pololetí
13. 4. 2022 Klasifikační porada pro maturitní ročníky
13. 4. 2022 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
24. 5. 2022 Klasifikační porada pro třídy AM3, N3
27. 6. 2022 Závěrečná klasifikační porada pro I.–III.ročníky