Události

Organizace školního roku

6. 4. – 30. 4. 2021 Distanční výuka
19. 4. – 30. 4. 2021 Konzultace závěrečných ročníků – dle aktuálních informací s pokynů
30. 4. 2021 Vydání závěrečného vysvědčení 4. ročníkům
28. 5. 2021 Vydání závěrečného vysvědčení AM3, N3
30. 6. 2021 Vydání závěrečného vysvědčení I.–III. ročníkům
1. 7. – 31. 8. 2021 Letní prázdniny

Školní akce

29. 4. 2021 Přednáška Nehodou to začíná online

Státní svátky a dny pracovního klidu

1. 5. 2021 Svátek práce
8. 5. 2021 Den osvobození

Přijímací řízení

3. 5. – 4. 5. 2021 Jednotná přijímací zkouška – obory vzdělání s maturitní zkouškou
2. 6. – 3. 6. 2021 Jednotná přijímací zkouška – obory vzdělání s maturitní zkouškou (náhradní termín)

Soutěže

27. 4. 2021 Krajské kolo SOČ online

Pedagogické rady

24. 5. 2021 Klasifikační porada pro třídy AM3, N3
23. 6. 2021 Závěrečná klasifikační porada pro I.–III.ročníky