Události

Organizace školního roku

26. 4. 2024 Vydání závěrečného vysvědčení 4. ročníkům
20. 5. – 31. 5. 2024 Souvislá praxe – třídy AT2, E2, I2, S2, V2, AT3, E3, I3, S3, V3
30. 5. 2024 Vydání závěrečného vysvědčení AM3, N3
28. 6. 2024 Vydání závěrečného vysvědčení I.–III. ročníkům

Školní akce

24. 4. 2024 Planeta Země – pořad o Kambodži – třídy V1, V2

Státní svátky a dny pracovního klidu

1. 5. 2024 Svátek práce
8. 5. 2024 Den osvobození

Akce pro ZŠ

25. 4. 2024 Technika je zábava II. – pro základní školy regionu
29. 4. 2024 Technika je zábava II. – pro základní školy regionu
30. 4. 2024 Technika je zábava II. – pro základní školy regionu

Přijímací řízení

29. 4. – 30. 4. 2024 Jednotná přijímací zkouška – obory vzdělání s maturitní zkouškou (náhradní termín)
15. 5. 2024 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Maturitní zkoušky

22. 4. – 24. 4. 2024 Praktická maturitní zkouška AT4, I4 – dle rozpisu
12. 6. – 26. 6. 2024 Přihlašování žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce (do 26. 6.) – v podzimním zkušebním období
12. 6. – 28. 6. 2024 Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 28. 6.) – podzimní zkušební období

Soutěže

23. 4. 2024 Pohár starosty města Ostrova – Sportovní utkání mezi SPSO a GYMO
25. 4. 2024 Juniorský maraton Karlovy Vary
26. 4. 2024 Krajské kolo SOČ – gymnázium Cheb

Pedagogické rady

23. 4. 2024 Závěrečná klasifikační porada pro IV. ročníky
24. 5. 2024 Klasifikační porada pro třídy AM3, N3
24. 6. 2024 Závěrečná klasifikační porada pro I.–III.ročníky