Události

Středisko Nejdek

17.1.2018 Den otevřených dveří na středisku SOU a SOŠ Nejdek - 9.00–17.00 hod., www.sosnejdek.cz
26.1.2018 Maturitní ples – Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí - Kulturní dům v Nejdku

Studentské fórum

5.10.2017 Studentské fórum - učebna 238, 12.40 hod.
14.12.2017 Studentské fórum - učebna 238, 12.40 hod.
20.2.2018 Studentské fórum - učebna 236, 12.40 hod.
17.4.2018 Studentské fórum - učebna 237, 12.40 hod.
14.6.2018 Studentské fórum - učebna 238, 12.40 hod.

Organizace školního roku

4.9.2017 Slavnostní zahájení školního roku
5.9. - 12.9.2017 Matematický trychtýř pro I. ročníky
7.9.2017 Zahájení konzultací dálkového studia – II. ročník
4.10.2017 Zahájení výuky sebeobrany - třídy I1, AM1, I2, L1, AT1 v hodinách TEV
26.10. - 27.10.2017 Podzimní prázdniny
23.12.2017 - 2.1.2018 Vánoční prázdniny
3.1.2018 Zahájení výuky v roce 2018
31.1.2018 Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí - 6. vyučovací hodina
2.2.2018 Pololetní prázdniny
11.2. - 16.2.2018 Jarní prázdniny
19.2. - 23.2.2018 Lyžařský kurz I. - třídy L1, S1, AT1 – Boží Dar
26.2. - 2.3.2018 Lyžařský kurz II. - třídy E1, I1 – Boží Dar
29.3.2018 Velikonoční prázdniny
20.4.2018 Ukončení klasifikace IV. ročníků - do 13.30 hod.
25.4.2018 Vydání vysvědčení 4. ročníkům
21.5. - 1.6.2018 Souvislá praxe - třídy E2, I2, S2, E3, I3, S3, L3, AT2, AT3
22.5.2018 Uzavření klasifikace třídě AM3 - do 12.00 hod.
25.5.2018 Vydání vysvědčení třídě AM3 - třída AM3
15.6.2018 Uzavření klasifikace II. ročníkům - třídy AT2, E2, I2, L2, S2
22.6.2018 Uzavření klasifikace I. a III. ročníkům, AM2
29.6.2018 Vydání závěrečného vysvědčení 1. - 3. ročníkům
2.7. - 31.8.2018 Letní prázdniny
3.9.2018 Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
6.9.2018 Zahájení konzultací dálkového studia

Státní svátky a dny pracovního klidu

28.9.2017 Den české státnosti
28.10.2017 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2017 Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2017 Štědrý den
25.12.2017 První svátek vánoční
26.12.2017 Druhý svátek vánoční
1.1.2018 Den obnovy samostatného českého státu
30.3.2018 Velký pátek
2.4.2018 Pondělí velikonoční
1.5.2018 Svátek práce
8.5.2018 Den osvobození

Ředitelská volna

12.10.2017 Ředitelské volno - vybrané třídy
16.4.2018 Ředitelské volno - I.-III.ročníky
30.4.2018 Ředitelské volno

Rodičovské schůzky

7.9.2017 Úvodní rodičovská schůzka s rodiči žáků I. ročníků - aula školy, 16.00 hod.
21.11.2017 Rodičovské schůzky a volby do školské rady pro nezletilé žáky - kmenové třídy, 16.00 hod.
10.4.2018 Rodičovské schůzky - kmenové třídy, 16.00 hod.
6.9.2018 Úvodní rodičovská schůzka s rodiči žáků I. ročníků - aula školy, 16.00 hod.

Přijímací řízení

31.1.2018 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
31.1.2018 Zveřejnění kriterií přijímacího řízení
1.2. - 1.3.2018 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2018)
12.4.2018 První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
16.4.2018 Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
23.4.2018 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – výuční obory
28.4.2018 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – maturitní obory
9.5.2018 Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro obory – Autotronik a Nástrojař
10.5.2018 První náhradní termín jednotné zkoušky přijímacího řízení
11.5.2018 Druhý náhradní termín jednotné zkoušky přijímacího řízení

Maturitní zkoušky

1.12.2017 Termín pro přihlašování žáků čtvrtých ročníků k maturitní zkoušce - jarní zkušební období
31.3.2018 Termín pro odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl - jarní zkušební období
3.4.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška L4
3.4. - 5.4.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška E4
4.4. - 6.4.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška S4
11.4.2018 Společná část maturitní zkoušky – Český jazyk a literatura - písemná práce
12.4. - 13.4.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška AT4
16.4. - 18.4.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška I4
2.5.2018 Didaktický test z MAT a písemná práce z ANJ
2.5. - 9.5.2018 Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy, písemné práce
3.5.2018 Didaktický test z CJL a písemná práce z NEJ
4.5.2018 Didaktický test z ANJ a didaktický test z NEJ
16.5. - 17.5.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Ústní zkouška L4
21.5. - 24.5.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Ústní zkouška AT4 a E4
28.5. - 31.5.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Ústní zkouška I4 a S4
5.6.2018 Slavnostní předání maturitních vysvědčení - kostel Zvěstování Panny Marie (klášterní areál Ostrov), 15.00 hodin
10.6. - 25.6.2018 Termín pro přihlašování žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce (do 25. 6.) - v podzimním zkušebním období
30.6.2018 Termín pro odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl - podzimní zkušební období

Závěrečné zkoušky

1.12.2017 Písemná část závěrečné zkoušky - náhradní období roku 2017
4.12.2017 Praktická část závěrečné zkoušky - náhradní období roku 2017
18.12.2017 Ústní část závěrečné zkoušky - náhradní období roku 2017
1.6.2018 Závěrečné zkoušky AM3, N3, SP3 – písemná část
4.6. - 7.6.2018 Závěrečné zkoušky AM3 – praktická část - pracoviště Karlovy Vary a Ostrov (dle rozpisu)
4.6. - 6.6.2018 Závěrečné zkoušky SP3 – praktická část
6.6. - 8.6.2018 Závěrečné zkoušky N3 – praktická část
18.6.2018 Závěrečné zkoušky N3, SP3 – ústní část
18.6.2018 Slavnostní vyřazení N3, SP3 - Karlovy Vary, Stará Role – Závodu míru 144
21.6.2018 Závěrečné zkoušky AM3 – ústní část
21.6.2018 Slavnostní vyřazení AM3

Soutěže

20.9.2017 Corny atletický pohár
26.9.2017 Atletický pohár Corny - krajské kolo
4.10.2017 Olympiáda středních škol – přespolní běh - ostrovský park
13.10.2017 Olympiáda středních škol – stolní tenis - kategorie VI.B
15.10. - 21.10.2017 Nominační kolo Logické olympiády 2017 - vybrané třídy v hodinách ICT, PGV
16.10. - 17.10.2017 Olympiáda středních škol – stolní tenis - kategorie VI.B
24.10.2017 Turnaj v basketbalu 3+3 - kategorie VI.B
31.10.2017 4. ročník leteckého dne na SPŠ Ostrov - hřiště školy, 13.00 hod.
2.11.2017 Olympiáda středních škol – házená - kategorie VI.A – hoši
3.11.2017 Krajské kolo Logické olympiády 2017 - Krajská knihovna KV
7.11.2017 Olympiáda středních škol – házená - kategorie V. – hoši
13.11. - 14.11.2017 Turnaj 17. listopadu – basketbal
13.11.2017 Bobřík informatiky - kategorie Senior
14.11.2017 Bobřík informatiky - kategorie Junior
15.11.2017 Oblastní kolo v pišqorkách
23.11.2017 Best in Deutsch - vybraní žáci – počítačová učebna
27.11. - 28.11.2017 Olympiáda středních škol – basketbal - kategorie V.
29.11.2017 Krajské kolo v pišqorkách
30.11.2017 Best in English - vybraní žáci – počítačová učebna
5.12.2017 Olympiáda středních škol – volejbal - kategorie VI.B
5.12.2017 Olympiáda středních škol – basketbal - krajské kolo
11.12.2017 Olympiáda středních škol – halová kopaná - hoši
15.12.2017 Olympiáda středních škol – halová kopaná - dívky
18.12.2017 Školní vánoční turnaje - vánoční laťka, turnaj ve stolním tenisu
21.12.2017 Vánoční laťka ve skoku vysokém - SUPŠ Karlovy Vary
4.1.2018 Olympiáda středních škol – plavání - okresní kolo – hoši
22.1.2018 Turnaj v kopané – Greiz
1.2.2018 Ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky - učebna 024, 9.25 hod.
6.2.2018 Konverzační soutěže v ANJ - 13.00 hod.
19.2.2018 Krajské kolo soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR - dílny Karlovy Vary
20.2.2018 Olympiáda středních škol – badminton
22.2.2018 II. kolo matematické soutěže - vybraní žáci – učebna 131, 3. a 4. hodina
22.2.2018 Okresní kolo konverzační soutěže v ANJ
5.3.2018 Olympiáda středních škol – florbal - hoši
6.3.2018 Olympiáda středních škol – florbal - dívky
8.3.2018 Olympiáda středních škol – Badminton - krajské kolo
12.3.2018 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti - učebna 228, od 10.50 hod.
14.3.2018 Školní kolo v silovém víceboji
14.3.2018 Soutěž v konstruování v SolidWorks - třídy S2, S3, L3s, S4
21.3.2018 Silový víceboj - okresní kolo
23.3.2018 Celostátní matematická soutěž
26.3. - 28.3.2018 Soutěž Autojunior 2018 – celostátní kolo - Mladá Boleslav
28.3.2018 Velikonoční běh do schodů
3.4.2018 Olympiáda středních škol – volejbal - hoši
5.4. - 6.4.2018 Silový víceboj – republikové kolo
11.4.2018 Juniorský maraton Karlovy Vary
14.4. - 15.4.2018 Účast na mistrovství ČR vodíkových modelů H2AC - ČVUT Praha
18.4.2018 Olympiáda středních škol – basketbal 3+3
18.4.2018 Krajské kolo SOČ
26.4.2018 Sportovní utkání O pohár starosty Ostrova
10.5.2018 Pohár Josefa Masopusta v kopané
16.5.2018 Krajské kolo orientačního běhu - Mariánské Lázně
18.5.2018 Turnaj v plážovém volejbale - Chodov
6.6. - 8.6.2018 Hry třetího tisíciletí - Karlovy Vary
7.6.2018 Olympiáda středních škol – in-line brusle - Karlovy Vary
13.6.2018 Pohár primátora v atletice - Karlovy Vary

Propagace školy

27.9.2017 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠ Cheb
1.10.2017 Pořad o SPŠ v ostrovské kabelové televizi
5.10.2017 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠTE Sokolov
9.10. - 10.10.2017 Prezentace SPŠ Ostrov v rámci festivalu Oty Hofmana - klubovna DK Ostrov, 16.00–18.00 hod.
12.10.2017 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – SPŠ Ostrov
14.11.2017 Natáčení kabelové televize Ostrov
9.2.2018 Maturitní ples SPŠ Ostrov - Ambassador Národní dům Karlovy Vary, 20.00 hod.

Den otevřených dveří

7.12.2017 Den otevřených dveří SPŠ Ostrov - 12.00–17.00 hod.

Pedagogické rady

4.9.2017 Zahajovací pedagogická rada
21.11.2017 Hodnotící pedagogická rada za I. čtvrtletí
23.1.2018 Hodnotící pedagogická rada za I. pololetí
10.4.2018 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
23.4.2018 Klasifikační porada pro maturitní ročníky
23.5.2018 Klasifikační porada pro třídu AM3
25.6.2018 Závěrečná klasifikační porada pro I.- III.ročníky