Události

Organizace školního roku

31.1.2019 Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí - 6. vyučovací hodina
1.2.2019 Pololetní prázdniny
18.2. - 24.2.2019 Jarní prázdniny
18.4.2019 Velikonoční prázdniny
26.4.2019 Vydání vysvědčení 4. ročníkům
20.5. - 31.5.2019 Souvislá praxe - třídy E2, I2, S2, E3, I3, S3, L3, AT2, AT3
30.5.2019 Vydání vysvědčení třídě AM3
29.6.2019 Vydání závěrečného vysvědčení 1. - 3. ročníkům

Školní akce

21.1.2019 Divadelní představení Odyssea - třídy I1, V1, divadlo Most
30.1.2019 Den otevřených dveří FEL ZČU - vybraní žáci, Plzeň

Rodičovské schůzky

16.4.2019 Rodičovské schůzky - kmenové třídy, 16.00 hod.

Středisko Nejdek

25.1.2019 Návštěva kojeneckého ústavu
28.1.2019 Klasifikační porada pro I. pololetí (Nejdek)
30.1.2019 Výchovný koncert Karlovy Vary (Nejdek) - třídy V2, V3, V4, Lázně III
17.4.2019 Rodičovské schůzky (Nejdek) - 16.00 hodin
17.4.2019 Klasifikační porada pro maturitní ročníky (Nejdek)
17.4.2019 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí (Nejdek)
23.5.2019 Klasifikační porada pro třídy SP3, N3 (Nejdek)
25.6.2019 Závěrečná klasifikační porada pro I.- III.ročníky (Nejdek)

Státní svátky a dny pracovního klidu

19.4.2019 Velký pátek
22.4.2019 Pondělí velikonoční
1.5.2019 Svátek práce
8.5.2019 Den osvobození

Přijímací řízení

31.1.2019 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
31.1.2019 Zveřejnění kritérií pro přijímací řízení 2019/2020
1.2. - 1.3.2019 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2018)
12.4. - 28.4.2019 Přijímací řízení I. kolo – obory vzdělání s maturitní zkouškou
22.4. - 30.4.2019 Přijímací řízení I. kolo – obory vzdělání s výučním listem

Maturitní zkoušky

1.3. - 31.3.2019 Termín pro odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 31. 3.) - jarní zkušební období
10.6. - 25.6.2019 Termín pro přihlašování žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce (do 25. 6.) - v podzimním zkušebním období
10.6. - 30.6.2019 Termín pro odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 30. 6.) - podzimní zkušební období

Soutěže

28.1.2019 Turnaj v kopané - Greinz
29.1.2019 Olympiáda středních škol – florbal hoši, okres
30.1.2019 Ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky – Senior
30.1.2019 Olympiáda středních škol – florbal dívky, okres

Propagace školy

15.2.2019 Maturitní ples SPŠ Ostrov

Pedagogické rady

29.1.2019 Klasifikační porada pro I. pololetí
16.4.2019 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
16.4.2019 Klasifikační porada pro maturitní ročníky
22.5.2019 Klasifikační porada pro třídu AM3
24.6.2019 Závěrečná klasifikační porada pro I.- III.ročníky