Události

Organizace školního roku

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
31. 1. 2023 Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí – 6. vyučovací hodina
3. 2. 2023 Pololetní prázdniny
6. 2. – 12. 2. 2023 Jarní prázdniny
6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny
28. 4. 2023 Vydání závěrečného vysvědčení 4. ročníkům
15. 5. – 26. 5. 2023 Souvislá praxe – třídy AT2, E2, I2, S2, V2, AT3, E3, I3, S3, V3
30. 5. 2023 Vydání závěrečného vysvědčení AM3, N3
30. 6. 2023 Vydání závěrečného vysvědčení I.–III. ročníkům

Rodičovské schůzky

11. 4. 2023 Rodičovské schůzky

Státní svátky a dny pracovního klidu

24. 12. 2022 Štědrý den
25. 12. 2022 První svátek vánoční
26. 12. 2022 Druhý svátek vánoční
1. 1. 2023 Den obnovy samostatného českého státu
7. 4. 2023 Velký pátek
10. 4. 2023 Pondělí velikonoční
1. 5. 2023 Svátek práce
8. 5. 2023 Den osvobození

Přijímací řízení

31. 1. 2023 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1. 2. – 1. 3. 2023 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2023)

Maturitní zkoušky

14. 11. – 1. 12. 2022 Přihlašování žáků k maturitní zkoušce (do 1. 12.) – jarní zkušební období
1. 3. – 31. 3. 2023 Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 31. 3.) – jarní zkušební období
12. 6. – 30. 6. 2023 Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 30. 6.) – podzimní zkušební období
12. 6. – 26. 6. 2023 Přihlašování žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce (do 26. 6.) – v podzimním zkušebním období

Soutěže

30. 11. 2022 Best in English – učebna 024

Propagace školy

10. 3. 2023 Maturitní ples SPŠ Ostrov – třídy E4, S4, Grandhotel Ambassador Národní dům
24. 3. 2023 Maturitní ples SPŠ Ostrov – třídy AT4, I4, V4, Ambassador Národní dům KV

Den otevřených dveří

1. 12. 2022 Den otevřených dveří SPŠ Ostrov – 12.00–17.00 hodin

Pedagogické rady

24. 1. 2023 Klasifikační porada pro I. pololetí
21. 3. 2023 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí pro maturitní ročníky
11. 4. 2023 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
26. 5. 2023 Klasifikační porada pro třídy AM3, N3
26. 6. 2023 Závěrečná klasifikační porada pro I.–III.ročníky