Události

Organizace školního roku

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
4. 1. 2021 Zahájení výuky v roce 2021
28. 1. 2021 Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí – 6. vyučovací hodina
29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
1. 2. – 5. 2. 2021 Lyžařský výcvikový kurz Boží Dar I.
15. 2. – 19. 2. 2021 Lyžařský výcvikový kurz Boží Dar II. – třídy AT1, I1, V1
1. 3. – 7. 3. 2021 Jarní prázdniny
1. 4. 2021 Velikonoční prázdniny
30. 4. 2021 Vydání závěrečného vysvědčení 4. ročníkům
17. 5. – 28. 5. 2021 Souvislá praxe – třídy AT2, E2, I2, S2, V2, AT3, E3, I3, S3, L3, V3
28. 5. 2021 Vydání závěrečného vysvědčení AM3, N3
30. 6. 2021 Vydání závěrečného vysvědčení I.–III. ročníkům
1. 7. – 31. 8. 2021 Letní prázdniny

Rodičovské schůzky

13. 4. 2021 Rodičovské schůzky – kmenové třídy, 16.00 hodin

Státní svátky a dny pracovního klidu

24. 12. 2020 Štědrý den
25. 12. 2020 První svátek vánoční
26. 12. 2020 Druhý svátek vánoční
1. 1. 2021 Den obnovy samostatného českého státu
2. 4. 2021 Velký pátek
5. 4. 2021 Pondělí velikonoční
1. 5. 2021 Svátek práce
8. 5. 2021 Den osvobození

Přijímací řízení

31. 1. 2021 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1. 2. – 1. 3. 2021 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2021)

Maturitní zkoušky

1. 11. – 1. 12. 2020 Přihlašování žáků k maturitní zkoušce (do 1. 12.) – jarní zkušební období

Závěrečné zkoušky

1. 12. 2020 Závěrečné zkoušky opravný termín – písemná část AM3 (2019/2020)
2. 12. – 4. 12. 2020 Závěrečné zkoušky opravný termín – praktická část AM3 (2019/2020)
15. 12. 2020 Závěrečné zkoušky opravný termín – ústní část AM3 (2019/2020)

Propagace školy

5. 2. 2021 Maturitní ples SPŠ Ostrov – třídy AT4, E4, L4, V4
19. 2. 2021 Maturitní ples SPŠ Ostrov – třídy I4, S4

Den otevřených dveří

7. 1. 2021 Den otevřených dveří SPŠ Ostrov – 12.00–17.00 hodin

Pedagogické rady

25. 1. 2021 Klasifikační porada pro I. pololetí
13. 4. 2021 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
13. 4. 2021 Klasifikační porada pro maturitní ročníky
24. 5. 2021 Klasifikační porada pro třídy AM3, N3
23. 6. 2021 Závěrečná klasifikační porada pro I.–III.ročníky