Události

3.10.2018 Inženýr JUNIOR - projekt pro ZŠ
10.10.2018 Inženýr JUNIOR - projekt pro ZŠ
17.10.2018 Inženýr JUNIOR - projekt pro ZŠ

Školní akce

24.10.2018 Exkurze do VW v Drážďanech - vybraní žáci AT2, AT3 a AT4

Organizace školního roku

29.10. - 30.10.2018 Podzimní prázdniny
22.12.2018 - 2.1.2019 Vánoční prázdniny
3.1.2019 Zahájení výuky v roce 2019
31.1.2019 Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí - 6. vyučovací hodina
1.2.2019 Pololetní prázdniny
18.2. - 24.2.2019 Jarní prázdniny
18.4.2019 Velikonoční prázdniny
26.4.2019 Vydání vysvědčení 4. ročníkům
20.5. - 31.5.2019 Souvislá praxe - třídy E2, I2, S2, E3, I3, S3, L3, AT2, AT3
30.5.2019 Vydání vysvědčení třídě AM3
29.6.2019 Vydání závěrečného vysvědčení 1. - 3. ročníkům

Státní svátky a dny pracovního klidu

28.9.2018 Den české státnosti
28.10.2018 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2018 Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2018 Štědrý den
25.12.2018 První svátek vánoční
26.12.2018 Druhý svátek vánoční
1.1.2019 Den obnovy samostatného českého státu
19.4.2019 Velký pátek
22.4.2019 Pondělí velikonoční
1.5.2019 Svátek práce
8.5.2019 Den osvobození

Ředitelská volna

27.9.2018 Ředitelské volno - vybrané třídy

Rodičovské schůzky

22.11.2018 Rodičovské schůzky - kmenové třídy, 16.00 hod.
16.4.2019 Rodičovské schůzky - kmenové třídy, 16.00 hod.

Přijímací řízení

31.1.2019 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1.2. - 1.3.2019 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2018)
12.4. - 28.4.2019 Přijímací řízení I. kolo – obory vzdělání s maturitní zkouškou
22.4. - 30.4.2019 Přijímací řízení I. kolo – obory vzdělání s výučním listem

Maturitní zkoušky

1.11. - 1.12.2018 Termín pro přihlašování žáků čtvrtých ročníků k maturitní zkoušce (do 1. 12.) - jarní zkušební období
1.3. - 31.3.2019 Termín pro odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 31. 3.) - jarní zkušební období
10.6. - 30.6.2019 Termín pro odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 30. 6.) - podzimní zkušební období
10.6. - 25.6.2019 Termín pro přihlašování žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce (do 25. 6.) - v podzimním zkušebním období

Propagace školy

27.9.2018 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – SPŠ Ostrov
4.10.2018 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠ Cheb
12.10.2018 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠTE Sokolov
15.2.2019 Maturitní ples SPŠ Ostrov

Den otevřených dveří

6.12.2018 Den otevřených dveří SPŠ Ostrov - 12.00–17.00 hod.

Pedagogické rady

20.11.2018 Hodnotící pedagogická rada za I. čtvrtletí
22.1.2019 Klasifikační porada pro I. pololetí
16.4.2019 Klasifikační porada pro maturitní ročníky
16.4.2019 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
22.5.2019 Klasifikační porada pro třídu AM3
24.6.2019 Závěrečná klasifikační porada pro I.- III.ročníky