Události

Organizace školního roku

26. 5. – 30. 6. 2021 Prezenční výuka
17. 6. – 18. 6. 2021 Opravné zkoušky IV. ročníků
30. 6. 2021 Vydání závěrečného vysvědčení I.–III. ročníkům
1. 7. – 31. 8. 2021 Letní prázdniny

Maturitní zkoušky

14. 6. – 16. 6. 2021 Profilová maturitní zkouška – ústní část L4, I4

Závěrečné zkoušky

21. 6. 2021 Závěrečné zkoušky – ústní část N3
22. 6. – 23. 6. 2021 Závěrečné zkoušky – ústní část AM3

Propagace školy

26. 6. 2021 Den pro Ostrov – expozice SPŠ – zámecký park Ostrov, 12.00–18.00 hod.

Pedagogické rady

28. 6. 2021 Závěrečná klasifikační porada pro I.–III.ročníky