Události

Organizace školního roku

20.5. - 31.5.2019 Souvislá praxe - třídy E2, I2, S2, E3, I3, S3, L3, AT2, AT3
30.5.2019 Vydání vysvědčení AM3
4.6.2019 Vydání vysvědčení N3, SP3 (Nejdek)
10.6.2019 Slavnostní předání maturitních vysvědčení - kostel Zvěstování Panny Marie (klášterní areál Ostrov), 15.00 hodin
28.6.2019 Vydání závěrečného vysvědčení I.–III. ročníkům

Školní akce

27.5.2019 Přednášky pana Pospíšila - žáci I. ročníků

Přijímací řízení

23.5. - 30.5.2019 II. kolo přijímacího řízení – Veřejnosprávní činnost

Maturitní zkoušky

27.5. - 29.5.2019 Profilová maturitní zkouška – ústní část S4
27.5. - 29.5.2019 Profilová maturitní zkouška – ústní část L4
3.6. - 7.6.2019 Profilová maturitní zkouška – ústní část V4 (Nejdek)
3.6. - 7.6.2019 Profilová maturitní zkouška – ústní část I4
10.6. - 28.6.2019 Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 30. 6.) - podzimní zkušební období
10.6. - 25.6.2019 Přihlašování žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce (do 25. 6.) - v podzimním zkušebním období

Závěrečné zkoušky

3.6.2019 Závěrečné zkoušky – písemná část AM3 - 7.45 hodin před učebnou 024
5.6.2019 Závěrečné zkoušky – písemná část N3, SP3 (Nejdek)
6.6. - 10.6.2019 Závěrečné zkoušky – praktická část SP3 (Nejdek)
10.6. - 14.6.2019 Závěrečné zkoušky – praktická část AM3
12.6. - 14.6.2019 Závěrečné zkoušky – praktická část N3 (Nejdek)
17.6.2019 Závěrečné zkoušky – ústní část N3, SP3 (Nejdek)
20.6.2019 Závěrečné zkoušky – ústní část AM3 - zahájení 8.00 hodin

Pedagogické rady

27.5.2019 Klasifikační porada pro třídu AM3
24.6.2019 Závěrečná klasifikační porada pro I.–III.ročníky
25.6.2019 Závěrečná klasifikační porada pro I.–III.ročníky (Nejdek)