Události

Organizace školního roku

31. 1. 2022 Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí – 6. vyučovací hodina
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
14. 3. – 20. 3. 2022 Jarní prázdniny
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny
29. 4. 2022 Vydání závěrečného vysvědčení 4. ročníkům
16. 5. – 27. 5. 2022 Souvislá praxe – třídy AT2, E2, I2, S2, V2, AT3, E3, I3, S3, V3
27. 5. 2022 Vydání závěrečného vysvědčení AM3, N3
30. 6. 2022 Vydání závěrečného vysvědčení I.–III. ročníkům

Školní akce

26. 1. 2022 Den otevřených dveří na ZČU Plzeň – vybraní žáci IV. ročníků, Plzeň

Rodičovské schůzky

12. 4. 2022 Rodičovské schůzky – kmenové třídy, 16.00 hodin

Státní svátky a dny pracovního klidu

15. 4. 2022 Velký pátek
18. 4. 2022 Pondělí velikonoční
1. 5. 2022 Svátek práce
8. 5. 2022 Den osvobození

Akce pro ZŠ

26. 1. 2022 Inženýr JUNIOR – projekt pro ZŠ – 12.00-15.30 hodin

Přijímací řízení

31. 1. 2022 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1. 2. – 1. 3. 2022 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2022)

Maturitní zkoušky

1. 3. – 31. 3. 2022 Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 31. 3.) – jarní zkušební období
13. 6. – 30. 6. 2022 Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 30. 6.) – podzimní zkušební období
13. 6. – 25. 6. 2022 Přihlašování žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce (do 25. 6.) – v podzimním zkušebním období

Závěrečné zkoušky

1. 6. 2022 Závěrečné zkoušky – písemná část AM3, N3
6. 6. – 14. 6. 2022 Závěrečné zkoušky – praktická část AM3, N3 – dílny Karlovy Vary a Ostrov
20. 6. – 23. 6. 2022 Závěrečné zkoušky – ústní část AM3, N3

Soutěže

26. 1. 2022 Olympiáda středních škol – plavání – krajské kolo, Aš
3. 2. 2022 Ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky – na SPŠ Ostrov

Propagace školy

11. 2. 2022 Maturitní ples SPŠ Ostrov – třídy AT4, E4, S4
25. 2. 2022 Maturitní ples SPŠ Ostrov – třídy I4, V4

Pedagogické rady

25. 1. 2022 Klasifikační porada pro I. pololetí
13. 4. 2022 Klasifikační porada pro maturitní ročníky
13. 4. 2022 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
24. 5. 2022 Klasifikační porada pro třídy AM3, N3
27. 6. 2022 Závěrečná klasifikační porada pro I.–III.ročníky