Události

Organizace školního roku

26. 10. – 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
3. 1. 2024 Zahájení výuky v roce 2024
31. 1. 2024 Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí – 6. vyučovací hodina
2. 2. 2024 Pololetní prázdniny
12. 2. – 18. 2. 2024 Jarní prázdniny
28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny
26. 4. 2024 Vydání závěrečného vysvědčení 4. ročníkům
20. 5. – 31. 5. 2024 Souvislá praxe – třídy AT2, E2, I2, S2, V2, AT3, E3, I3, S3, V3
30. 5. 2024 Vydání závěrečného vysvědčení AM3, N3
28. 6. 2024 Vydání závěrečného vysvědčení I.–III. ročníkům

Rodičovské schůzky

21. 11. 2023 Rodičovské schůzky – kmenové třídy, 16.00 hodin
19. 3. 2024 Rodičovské schůzky pro závěrečné ročníky – 16.00 hod., kmenové třídy
9. 4. 2024 Rodičovské schůzky (pro I.-III. ročníky) – kmenové třídy, 16.00 hodin

Státní svátky a dny pracovního klidu

28. 9. 2023 Den české státnosti
28. 10. 2023 Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. 2023 Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2023 Štědrý den
25. 12. 2023 První svátek vánoční
26. 12. 2023 Druhý svátek vánoční
1. 1. 2024 Den obnovy samostatného českého státu
29. 3. 2024 Velký pátek
1. 4. 2024 Pondělí velikonoční
1. 5. 2024 Svátek práce
8. 5. 2024 Den osvobození

Maturitní zkoušky

13. 11. – 1. 12. 2023 Přihlašování žáků k maturitní zkoušce (do 1. 12.) – jarní zkušební období
1. 3. – 27. 3. 2024 Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 27. 3.) – jarní zkušební období
12. 6. – 26. 6. 2024 Přihlašování žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce (do 26. 6.) – v podzimním zkušebním období
12. 6. – 28. 6. 2024 Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl (do 28. 6.) – podzimní zkušební období

Propagace školy

5. 10. 2023 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠTE Sokolov – 8.00–15.00 hodin
12. 10. 2023 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – SPŠ Ostrov – 8.00–16.00 hodin
19. 10. 2023 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠ Cheb

Den otevřených dveří

7. 12. 2023 Den otevřených dveří SPŠ Ostrov – 12.00–17.00 hodin

Pedagogické rady

21. 11. 2023 Hodnotící pedagogická rada za I. čtvrtletí
23. 1. 2024 Klasifikační porada pro I. pololetí
19. 3. 2024 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí pro maturitní ročníky
9. 4. 2024 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
23. 4. 2024 Závěrečná klasifikační porada pro IV. ročníky
24. 5. 2024 Klasifikační porada pro třídy AM3, N3
24. 6. 2024 Závěrečná klasifikační porada pro I.–III.ročníky