Projekt „Kaipan“

Studenti automobilových oborů naší školy si ve školním roce 2018/2019 dali cíl – postavit svůj první skutečný automobil. Pro splnění tohoto cíle byla studentům za přispění Karlovarského kraje zakoupena základní část stavebnice modelu Kaipan 14. Stavebnice obsahuje pouze rámovou konstrukci, laminátový výlisek karoserie a několik doplňkových dílů.

Sponzoři projektu:

  • Karlovarský kraj
  • Zdeněk Vácha – Spediční služba

Studenti se scházeli každé čtvrteční odpoledne a trpělivě po malých krůčcích se v rámci své odbornosti snažili vypořádat s nejrůznějšími úkoly při samotné stavbě vozidla.

Konstrukce automobilu je rozdělena do 10 základních etap

Dílo se podařilo

Model vozu Kaipan se podařilo postavit až na pár detailů, na kterých ještě bude třeba zapracovat ve školním roce 2019/2020. Stavbu provádí skupina nadšenců ze třídy AT2 pod vedením třídního učitele Mgr. Oty Šikýře, kteří jsou neuvěřitelně šikovní a kreativní, neboť každá součást vozu při stavbě procházela od samotného návrhu, zkušebního vzorku až po konečný výrobek neustálými změnami.

Automobilový kroužek bude pokračovat a jeho hlavní náplní bude vylepšování modelu Kaipan, uvedení do silničního provozu a v rámci rozvoje automobilového oboru i zkušební vestavba nových elektronických systémů do modelu Kaipan.

Červeného krasavce ve školních dílnách nikdo nepřehlédne

Poslední změna
20.09.2019