Mechanik opravář motorových vozidel

Kód oboru
23-68-H/01

Tříletý obor, zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Součástí vzdělávání v oboru je i možnost absolvování kurzu s přezkoušením dle zákona 250/2021 Sb. §19 a nařízení vlády 194/2022 Sb. §4 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice pro práci na hybridních automobilech a elektromobilech.

Absolvent je schopen opravovat motorová vozidla a jejich funkční celky, provádí diagnostiku a opravy strojních celků. Dále provádí běžnou údržbu vozidel, záruční i pozáruční prohlídky.

Žáci v rámci studia získají zdarma řidičské oprávnění na osobní a nákladní automobily (B + C).

Praktická výuka probíhá v školních dílnách v Ostrově a v Karlových Varech, po dohodě mohou žáci vykonávat tuto praxi ve smluvním autoservisu. Teoretická výuka probíhá v Ostrově.

Uchazeči o studium musí vyhovovat zdravotním požadavkům uvedeným pro tento obor vzdělání, k posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. Podrobnější informace naleznete níže (pdf-dokument Charakteristika vzdělávacího programu).

Odborné dílny

Možnosti pracovního zařazení

 • automechanik v autoservisu
 • technik ve stanici technické kontroly nebo stanici měření emisí
 • dělník ve výrobě – montáž, seřizování a kontrola vyráběných vozidel
 • profesionální řidič nákladního vozidla

Zaměstnavatelé v regionu

 • Autobusy Karlovy Vary, a. s.
 • CARS BAD s. r. o.
 • Algon Plus – Auto, a. s.
 • Manfred Schöner – AUTOSERVIS
 • CAR POINT Karlovy Vary s. r. o.
 • Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
 • autodopravci v regionu
 • malé autoservisy v regionu

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v oboru

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

 • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami
 • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování

Označení zdravotních omezení podle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.: 1, 3, 7a, 9a