Závěrečné zkoušky

Europass – dodatek k osvědčení pro absolventy (šk. rok 2023/2024)

Harmonogram závěrečných zkoušek ve školním roce 2023/2024

 • Ukončení školního roku – vysvědčení pro závěrečné ročníky: 30. 5. 2024
 • Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Třída AM3 (23–68–H/01 Mechanik opravář motorových vozidel)

 • Písemná práce: 3. 6. 2024
 • Praktická část: 4.–12. 6. 2024 dle rozpisu žáků
  žáci se shromáždí v 7.50 hod. dle rozpisu – Ostrov, Klínovecká 1197 a Karlovy Vary, Sportovní 4
 • Ústní část: 19.–21. 6. 2024 dle rozpisu žáků
  žáci se shromáždí v 7.50 hod. před učebnou, která bude určena pro ústní část ZZ Ostrov, Klínovecká 1197

Třída N3 (23–52–H/01 Nástrojař)

 • Písemná práce: 3. 6. 2024
 • Praktická část: 4.–7. 6. 2024 dle rozpisu žáků
  žáci se shromáždí v 7.50 hod. dle rozpisu – Ostrov, Klínovecká 1197 a Svatava
 • Ústní část: 17. 6. 2024 dle rozpisu žáků
  žáci se shromáždí v 7.50 hod. před učebnou, která bude určena pro ústní část ZZ Ostrov, Klínovecká 1197

Klasifikace a hodnocení ZZ

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.


Opravné zkoušky

 • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci daného kalendářního roku.
 • Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle předchozího odstavce chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
 • Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Termíny opravných, náhradních závěrečných zkoušek ve školním roce 2023/2024