Závěrečné zkoušky

Termíny opravné ZZ – prosinec 2020

Opravné zkoušky ve školním roce 2019/2020

 • Třída AM3 (23–68–H/01 Mechanik opravář motorových vozidel)

Písemná práce

 • 1. 12. 2020 – sraz žáků v 7.45 hod. před sekretariátem školy

Praktická zkouška

 • 2. 12. 2020 – žák se dostaví v 7.45 hod. před sekretariát školy v Ostrově
  – sebou bude mít pracovní oděv, pracovní boty, posuvné měřítko
 • 3. 12. 2020 – žák se dostaví do dílen v Karlových Varech v 7.45 hod.
  – sebou bude mít pracovní oděv, pracovní boty
  – dle rozpisu žáků

Ústní část

 • 15. 12. 2020 – žák se dostaví v 8.30 hod. před učebnu 235
  – dle rozpisu žáků