Technika je zábava

Platnost projektu
03. 12. 2012 – 31. 12. 2014
Finanční dotace
2 837 215.32 Kč
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
nositel projektu
Partneři

20 ZŠ Karlovarského kraje

Projekt s názvem "Technika je zábava" byl zaměřen na propagaci technických oborů mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol. Cílem projektu bylo ukázat žákům základních škol, jaké možnosti nabízí technické středoškolské obory, konkrétně Strojírenství a Elektrotechnika, a co to vlastně znamená „být“ strojařem či elektrotechnikem. Projekt sloužil jako podpora kariérového poradenství na ZŠ – propagace nedostatkových profesí a motivace žáků ke studiu technických oborů přímým zapojením žáků do praktické činnosti v dílnách, laboratořích a odborných učebnách v nově a moderně vybavené budově SPŠ v Ostrově.

Projekt probíhal od prosince 2012 do prosince 2014, zájemcům z dvaceti spolupracujících základních škol Karlovarského kraje se v průběhu jednoho roku nabídly čtyři rozdílné aktivity – od počátečního seznámení s technikou formou jednoduchých praktických úkolů, přes specializované dny zaměřené na vlastnoruční pracovní činnost v oblasti Elektrotechniky a Strojírenství, až po exkurze do podniků nebo expozic, které mají k technice velmi blízko. Na realizaci aktivit projektu se přímo podílelo 20 vyučujících z partnerských základních škol a deset vyučujících SPŠ Ostrov.

Celkově se aktivit v průběhu zmiňovaných dvou let zúčastnilo 2 555 žáků, řada z nich se dle informací našich spolupracovníků z jednotlivých základních škol rozhodla pro studium technicky zaměřených oborů. Na základě pozitivních ohlasů jsme se rozhodli i v následujících letech pokračovat v podobně zaměřených aktivitách pro žáky základních škol.