Blended learning pro žáky v AJ a NJ

Platnost projektu
01. 09. 2015 – 30. 12. 2015
Finanční dotace
199 440.00 Kč
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu

Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického či německého jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky – tzv. blended learningu.

80 žáků SPŠ Ostrov absolvovalo blended learningové kurzy v systému ONLINE jazyky. Program prohluboval jazykové znalosti komplexně a zabýval se všemi jazykovými dovednostmi (čtení, psaní, mluvení, poslech). Žáci měli také možnost konzultací s živým lektorem, který jim pomáhal ve zvládnutí látky i v orientaci v kurzu.

Největším přínosem projektu bylo zatraktivnění a zpestření výuky cizího jazyka využitím ICT. Srovnáním vstupního a výstupního testu se ověřilo, že u naprosté většiny žáků došlo k posunu v jazykových znalostech i dovednostech.