Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia

Platnost projektu
01. 03. 2011 – 29. 06. 2012
Finanční dotace
2 803 881.78 Kč
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu
Ing. Zuzana Lešková

Cílem projektu bylo podpořit samostatné studium žáků denního, dálkového a individuálního studia naší školy, a to formou e-learningových kurzů. V rámci projektu bylo vytvořených 105 kurzů v rámci 19 vyučovacích předmětů, jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných. V rámci implementace využilo e-learningové kurzy více než 1000 žáků naší školy.

V rámci projektu se naši pedagogové zúčastnili školení zaměřených na tvorbu a správcování kurzů v prostředí LMS Moodle.

Vytvořené e-learnigové kurzy jsou přístupné (pro hosty s heslem: spso) na adrese: