Podpora výuky cizích jazyků na SPŠ Ostrov

Platnost projektu
01. 07. 2015 – 30. 12. 2015
Finanční dotace
946 226.00 Kč
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu
Ing. Zuzana Lešková

Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci projektu vycestovali na zahraniční jazykový kurz do anglicky mluvících zemí tři pedagogičtí pracovníci školy (konkrétně na Maltě – Valletta a v Irsku – Cork) a jazykového kurzu v německy mluvící zemi se zúčastnil jeden pedagogický pracovník školy (v SRN – Frankfurt nad Mohanem).

Cílovou skupinou byli i žáci SPŠ Ostrov, kteří vycestovali na jazykově-vzdělávací pobyt do Anglie, resp. do Německa. V Londýně se vzdělávalo 30 žáků, konkrétně v instituci Twin – The Greenwich Centre. Pobyt byl zaměřen i na získání přehledu o reáliích Velké Británie, žáci navštívili londýnské historické pamětihodnosti. Dalších 20 žáků školy se vzdělávalo v DID Deutsch–Institutu v Berlíně. V rámci pobytu žáci navštívili nejznámější památky německého hlavního města.