Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství (Regiopopulár)

Platnost projektu
01. 06. 2014 – 30. 06. 2015
Finanční dotace
1 740 655.87 Kč
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
partner projektu
Garant projektu

Cílem projektu bylo zpřístupnit a zatraktivnit problematiku vědy a výzkumu ve strojním inženýrství co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména talentovaným a motivovaným dětem a mládeži. Dále pak vzdělat výzkumné a vývojové pracovníky v tom, jak popularizovat výsledky své práce.

Projekt byl určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ, VOŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský) a naše škola v něm vystupovala jako jeden z partnerů.

V rámci projektu se naši žáci zúčastnili odborných exkurzí a přednášek, vznikly nové výukové materiály.