Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov (Šablony)

Platnost projektu
04. 06. 2012 – 03. 06. 2014
Finanční dotace
1 870 131.00 Kč
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu
Ing. Zuzana Lešková

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zkvalitnění a zefektivnění výuky. Toho bylo dosaženo díky vytvoření a používání digitálních učebních materiálů (DUM) ve výuce.

Do projektu se zapojilo celkem 20 učitelů naší školy. Výsledkem bylo vytvoření 40 sad učebních materiálů pro 20 vyučovacích předmětů. Všechny vytvořené materiály byly opakovaně použité ve výuce.

Vytvořené DUMy lze nalézt na: