Implementace Krajského akčního plánu 2 v KK

Platnost projektu
01. 09. 2020 – 31. 08. 2023
Finanční dotace
99 740 499.00 Kč (z toho 6 071 500,39 Kč pro SPŠ Ostrov)
Název operačního programu
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
Typ účasti
finanční partner
Partneři

20 středních škol v KK

Garant projektu

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace akce v rámci dotačního programu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – 303 575,02 Kč.


Aktivity

  • Inženýr Junior II
  • Inženýr Junior II – volnočasové kurzy

Šablony

  • Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenství zařízení
  • Tandemová výuka
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Inženýr Junior II

Cílem projektu je zlepšit znalosti žáků ze ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a tím i zvýšit zájem žáků o polytechnické vzdělávání.

Aktivity jsou zaměřeny na zvýšení a prohloubení zájmu žáků o techniku a technické vzdělávání nejen v období 8. třídy, kdy se začínají oborově profilovat. Cílem je, aby využili a prohloubili své teoretické znalosti pomocí aktivního tvoření v praktických činnostech zaměřených na techniku a zkušeností získali bližší představu o technickém vzdělávání a možné následné praxi.

Kurz Inženýr Junior vede žáky k využití informačních technologií a praktických dovedností v mnoha technických oborech, ale také k potřebné pečlivosti, zručnosti, představivosti, algoritmizaci i programování.

V rámci činnosti žáci

  • vytvoří produkt od úplného začátku s využitím výpočetní techniky
  • budou pracovat s jednoduchým programovatelným modulem,
  • sestaví ze součástek a zprovozní funkční model

Aktivita 1 je určena pro vybrané žáky 8. třídy z každé z osmnácti spolupracujících základních škol Karlovarského kraje ve školních letech 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023. 

Aktivita 2 je určena pro maximálně 30 žáků z řad veřejnosti Karlovarského kraje ve školních letech 2021/22 a 2022/23. Přihlásit se může libovolný žák 4.–9. třídy ZŠ.

Kurz Inženýr Junior je rozdělen na 6 lekcí (v rámci celého školního roku), které jsou propojeny s technickými obory a zaměřeny na jednotlivá témata: Programování micro:bit, Programování CNC strojů, Osazení nepájivého kontaktního pole, Konstrukce modelu elektromobilu, Robotika a 3D. Lekce v délce trvání 4 vyučovacích hodin budou realizovány v odborných učebnách SPŠ Ostrov a vedeny proškolenými pedagogy z 18ti zapojených ZŠ. Pro žáky a jejich pedagogy bude zajištěna doprava a občerstvení.

Žáci v jednotlivých lekcích vytvoří výrobek v rámci daného tématu. Žák po úspěšném absolvování všech 6 lekcí ukončí kurz a získá titul Inženýr Junior (příp. Bakalář Junior) včetně certifikátu.

IKAP-IJ