Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (Populár)

Platnost projektu
01. 06. 2012 – 31. 05. 2014
Finanční dotace
1 550 000.00 Kč
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
partner projektu
Garant projektu

Projekt byl zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství. Hlavním cílem bylo zpřístupnit a zatraktivnit strojní inženýrství co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, včetně dětí a mládeže, a vzdělat výzkumné a vývojové pracovníky v umění popularizace výsledků své práce.

Naše škola se do projektu zapojila jako partner. Pro naše žáky jsme s finančním příspěvkem projektu zorganizovali exkurze na ZČU v Plzni, přednášky a popularizační akce se zaměřením na vědu a techniku.

Pro žáky ZŠ a SŠ jsme v prostorách školy organizovali technické kroužky zaměřené na strojírenství, vedli je učitelé odborných předmětů.