Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT

Platnost projektu
01. 03. 2011 – 30. 03. 2013
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.3.00/14.0051
Garant projektu
Mgr. Kateřina Fexová

Naše škola spolupracovala se ZČU Plzeň v projektu výuky ICT koordinátorů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v našem regionu. V prostorách školy bylo zřízeno informační centrum, kde probíhala koordinace a přímá výuka.

V rámci našeho informačního centra probíhala výuka dvojího typu – jak další vzdělávání pedagogických pracovníků na funkci ICT koordinátor, tak i krátkodobé rozšiřující kurzy určené učitelské veřejnosti. Studium bylo pro pedagogy bezplatné a realizovalo se kombinací přímé výuky a e–learningu.

Studium ICT koordinátorů bylo na úrovni čtyřsemestrálního vysokoškolského vzdělávání a absolventi získali certifikát k činnosti ICT koordinátorů na svých školách. Krátkodobé kurzy byly zakončené certifikátem a probíhali formou prezenční výuky (5 hodin) a e–learningu (20 hodin).

Web projektu: ictkoordinatori.cz