Tvorba výukových videomodulů s jazykovou variací pro podporu nových forem výuky žáků

Platnost projektu
01. 03. 2013 – 31. 10. 2014
Finanční dotace
2 312 020.59 Kč
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu
Ing. Alexandr Fales

Cílem projektu bylo podpořit výuku cizích jazyků a výuku v cizích jazycích. Dále zlepšit podmínky pro výuku technických a přírodovědných oborů a pro využívání ICT ve všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky.

V rámci projektu byly vytvořené výukové videomoduly, pracovní listy a e-learningové kurzy, tyto materiály (kromě podpůrných e-learningových kurzů) byly také převedeny do cizího jazyka. Díky tomu došlo k provázání technického a přírodovědného vzdělávání s výukou cizích jazyků, podpořili se odborné jazykové dovednosti spolu s technikou a přírodními vědami. Tato forma má za cíl podpořit samostatné studium žáků denního, dálkového a individuálního studia a doplnit prezenční formu výuky.

Do projektu se zapojilo celkem 13 pedagogů školy, v rámci projektu absolvovali školení zaměřena na metodiku práce při vytváření výukových videomodulů a e-learningových kurzů v prostředí LMS Moodle. Výsledkem práce bylo celkem 13 sad výukových materiálů zaměřených na tyto předměty: Matematika, Technické vybavení, Aplikovaná výpočetní technika, CAD systémy, ICT (digitální fotografie), Chemie, Fyzika, Technické kreslení, Počítačové sítě, Měření, Praktická cvičení, Odborný výcvik a Elektrotechnika.

Celkem se do projektu zapojilo 457 žáků SPŠ Ostrov, implementaci úspěšně absolvovalo 370 žáků.


Všechny výukové videomoduly jsou přístupné na youtube:

Všechny vytvořené podpůrné e-learningové kurzy, včetně pracovních a hodnotících listů (v českém i cizím jazyce), lze naleznout na školním LMS Moodle (přihlášení jako host, s heslem spso):