Podpora výuky SPŠ Ostrov 2017 (Šablony I)

Platnost projektu
01. 09. 2017 – 31. 08. 2019
Finanční dotace
1 407 900.00 Kč
Název operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006741
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu
Ing. Alexandr Fales

Cílem projektu bylo podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, tandemem pedagogů, zapojením odborníka z praxe, realizací stáží u zaměstnavatelů, podpora CLILu. Dále pomoci školám při společném vzdělávání žáků s možností personálního posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a pomoci žákům ohroženým školním neúspěchem.

Projekt byl zaměřen na kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků.