Projekt Hydrogen Horizon Automotive Challenge u nás

Na základě splnění přijímacích podmínek se naše škola stala od školního roku 2017/2018 účastníkem mezinárodního projektu Hydrogen Horizon Automotive Challenge, organizovaného firmou Horizon Fuel Cell Europe, spol. s r.o. Projekt probíhá současně ve třech regionech světa: Severní Amerika, Evropa a Asie.

Cílem projektu je přiblížit žákům problematiku globálních změn klimatu a koncept obnovitelných zdrojů energie. Na základě vzdělávacího systému STEM (science, technologie, engineering, mathematics), podpořit zájem o technické obory. STEM využívá tvůrčí proces, při němž se zkoumá, experimentuje a hledá řešení komplexních problémů v zavádění alternativních zdrojů energie.

Hlavní technologií projektu je vodíkový palivový článek sloužící k pohonu automobilu. Technické dovednosti a odborné znalosti studentů získané v rámci studia, budou hlavním činitelem při stavbě modelu automobilu na hybridní pohon.

Stavbu vodíkového modelu automobilu budou žáci provádět pod taktovkou Mgr. Oty Šikýře a Mgr. Vlastimila Sachla v rámci nového "automobilového kroužku" ve spolupráci s "Mafýkem" . Ten bude probíhat vždy ve čtvrtek počínaje 11. lednem, v čase od 14.00 do 16.00 v učebně č. 371.

Poslední změna
27.02.2019