Výlet do Europaparku 2017

Školní rok
2017/2018

Ve čtvrtek 5. října 2017 se naši žáci pod patronátem Mgr. Marcela Biskupa vypravili již tradičně do zábavného parku v Německu. Atmosféru zachycuje pořízená fotodokumentace. :)