Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti v České republice

Žáci 2., 3. a 4. ročníků oboru Informační  technologie  a Technické lyceum (specializace IT) se v měsíci září/říjen účastní letošního 2. ročníku středoškolské soutěže o kybernetické bezpečnosti. Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice.

Hlavním odborným garantem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) spolu s pracovní skupinou AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association). Dalšími garanty jsou vysoké školy, neziskové organizace a státní instituce.

Soutěž je rozdělena do tří kol:

  • Základní 1. kolo (tzv. osvětové) proběhne do 10. října 2017.
  • 2. kolo bude již náročnější (tzv. výběrové), které bude organizováno v měsíci lednu a únoru 2018.
  • Finálové kolo se připravuje na duben 2018.

Doufáme, že někteří z našich žáků projdou úspěšně do vyšších kol.