Kahoot Cup v němčině

Kahoot gestalten – kann man mitspielen?

V hodinách německého jazyka dostali studentky a studenti ve druhé polovině prosince možnost přípravy vlastních jazykových kvízů formou Kahoot s využitím všech funkcí jeho free verze. Nechyběly různé kombinace typů tematických otázek, originálních ilustrací a videí. Nejlepší vytvořené kahoots vhodně doplnily interaktivní komunikační celky s cílem ponechat prostor pro další rozvoj komunikativních dovedností a poskytnutí zpětné vazby dané jazykové skupiny.

Poslední změna
06.01.2023