Roční stáž v německém Forchheimu

Můžete si studium na průmyslovce zpestřit studiem v zahraničí? Představte si, že ano, od září tohoto roku je jeden ze studentů třídy E3, Jan Martin, na ročním studijním pobytu v Bavorsku, konkrétně na Fachoberschule ve Forchheimu. Tato škola není předešlým absolventům SPŠ Ostrov neznámá, v době před covidem se pravidelně každý rok pořádal v jarních měsících výměnný pobyt pro žáky naší a uvedené školy.

Je sympatické, že se roční pobyt uskutečňuje, jde o první „vlaštovku“ připravenou ve spolupráci s agenturou Euregio-Egrensis v rámci projektu „Bavorsko-český výměnný školní rok Euregia Egrensis“. Jan Martin má z větší části pobyt hrazen, je ubytován v hostitelské rodině a může se i zde věnovat své vášni, volejbalu, aktivně se zapojil do chodu místního volejbalového klubu.

Pro něj i pro jeho následovníky jde v případě roční stáže o skvělou příležitost – rozšíří si své obzory, získá přehled o vzdělávání v sousední zemi a zdokonalí se v němčině. Lze tedy očekávat, že i v příštích letech vyrazí „na zkušenou“ někdo další z žáků naší školy.

Poslední změna
19.12.2022