Exkurze na Elektrotechnickou fakultu ČVUT

Školní rok
2016/2017

Dne 6. října 2016 se členové Mafýka doplněni dalšími zájemci o fyziku vypravili na Elektrotechnikou fakultu ČVUT do Prahy, kde je čekal zajímavý program.

Fyzika plazmatu

Na katedře fyziky Elektrotechnické fakulty ČVUT přednášel Ing. Karel Řezáč, Ph.D. o svém výzkumu v laboratoři silnoproudých výbojů. Přednáška byla, jak je u Ing. Řezáče zvykem, pro studenty velice zajímavá a poutavá.

Studenti převážně čtvrtého ročníku byli seznámeni nejenom s principy termojaderné fúze, ale i s jednotlivými možnostmi, jak jí dosáhnou. Závěr přednášky obsahoval i současný stav jednotlivých projektů pracujících na dosažení termojaderné fúze. 

Procesory ARMembed

Na katedře měření Elektrotechnické fakulty ČVUT přednášel doc. Ing. Jan Fischer, CSc. o procesorech ARMembed. Studenty seznámil s historií, použitím a dalšími možnostmi procesorů této platformy. Tyto procesory studenti znají z platformy Arduino, jejíž silnější obdobu vyvinuli i na katedře měření pod názvem Nucleo.

Studenti převážně z oborů informatika a technického lycea se v druhé části naučili vytvořit program na blikající LED.